هدر اصلی

گزارش تصویری/حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزیر اطلاعات در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی


حضور دکتر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات در صحن علنی امروز (سه شنبه یکم تیرماه) مجلس شورای اسلامی.
محسن نوروزی‌فرد سه‌شنبه 1 تیر 1395 ساعت 14:56
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606103594687343.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606103849213731.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606109451808651.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606103557421401.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606109339511653.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606108730547582.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606109426527629.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606108929586286.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606108219827311.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606108227309599.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606103292029664.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606107949804838.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606108388857460.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606107605311919.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606106927630759.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606103215822185.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606108710555927.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606109259762536.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606100188021208.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606109150386995.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606107646087406.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606107910489269.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606107879372207.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606107462146853.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606107611396953.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606107328921108.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606107395627146.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606107542082300.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606108707980438.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606108635930659.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606108383021420.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606104960712758.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606106156971068.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606107111134806.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606106692791474.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606103435318586.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606103175202308.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606103172554967.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606107015175004.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606106276408414.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606106951845976.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606100773659015.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606100029454623.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606103711457847.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606108263479254.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606101420409448.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606109795830162.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606108220623420.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606103831081522.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606100831234896.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606103083255095.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606108531427452.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606109152679813.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201606108871880937.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet