انتخابات

گزارش تصویری/ نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی


نشست علنی امروز سه شنبه 22 تیرماه مجلس شورای اسلامی با حضور پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) برگزار شد.
ابوطالب ندری , محمد صوری سه‌شنبه 22 تیر 1395 ساعت 12:28
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 22 تیرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201607104427331168.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 22 تیرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201607100341490446.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 22 تیرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201607100794216807.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 22 تیرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201607100967876099.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 22 تیرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201607107998997042.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 22 تیرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201607101200722027.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 22 تیرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201607107268709328.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 22 تیرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201607102510212420.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 22 تیرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201607107488161096.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 22 تیرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201607107414046504.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 22 تیرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201607101023895130.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 22 تیرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201607107305788941.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 22 تیرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201607100506690614.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 22 تیرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201607109038956369.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 22 تیرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201607106652392386.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 22 تیرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201607106600887899.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 22 تیرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201607107154116555.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 22 تیرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201607100682977968.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 22 تیرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201607107378599225.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 22 تیرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201607107644864384.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 22 تیرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201607104956605345.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 22 تیرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201607108258560618.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 22 تیرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201607107641809269.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 22 تیرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201607101190112866.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 22 تیرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201607107650547659.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 22 تیرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201607107143420832.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 22 تیرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201607105230419103.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 22 تیرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201607107907701769.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 22 تیرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201607108174153258.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 22 تیرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201607106874919721.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 22 تیرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201607106330444277.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 22 تیرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201607108009624122.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 22 تیرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201607104004890501.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 22 تیرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201607101024279422.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 22 تیرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201607107696590204.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 22 تیرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201607102098842874.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 22 تیرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201607107554234304.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 22 تیرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201607106130096935.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 22 تیرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201607101094327761.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 22 تیرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201607100123922618.jpg Icana
کلید واژه ها


ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet