ارتحال ملکوتی امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران

گزارش تصویری/حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی


علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست علنی امروز (سه شنبه 6 مهرماه) مجلس شورای اسلامی حضور یافت.
محسن نوروزی‌فرد سه‌شنبه 6 مهر 1395 ساعت 16:23
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 6 مهر 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201609102686678020.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 6 مهر 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201609100778561996.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 6 مهر 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201609103368380329.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 6 مهر 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201609103084600176.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 6 مهر 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201609102134504972.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 6 مهر 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201609108739742087.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 6 مهر 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201609108303730560.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 6 مهر 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201609108424844873.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 6 مهر 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201609103190435453.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 6 مهر 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201609106474594291.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 6 مهر 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201609102483205974.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 6 مهر 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201609103252855907.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 6 مهر 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201609101830108383.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 6 مهر 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201609102782373383.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 6 مهر 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201609108061598600.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 6 مهر 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201609108944991074.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 6 مهر 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201609103152273001.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 6 مهر 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201609108624590325.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 6 مهر 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201609106898428268.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 6 مهر 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201609102048773411.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 6 مهر 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201609102311782639.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 6 مهر 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201609103013653478.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 6 مهر 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201609108643692622.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 6 مهر 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201609103173293120.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 6 مهر 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201609102685340525.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 6 مهر 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201609101094949848.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 6 مهر 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201609100249739249.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 6 مهر 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201609100025773091.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 6 مهر 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201609102573389555.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 6 مهر 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201609106849676003.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 6 مهر 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201609102308144371.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 6 مهر 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201609108278203389.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 6 مهر 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201609108196590975.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 6 مهر 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201609108952716949.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 6 مهر 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201609108825453755.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 6 مهر 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201609102204270394.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز سه شنبه 6 مهر 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201609102404761165.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet