ارتحال ملکوتی امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران

گزارش تصویری/برگزاری مراسم زیارت عاشورا با حضور کارمندان مجلس


مراسم زیارت عاشورا و عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) با حضور کارمندان مجلس برگزار شد.
محسن نوروزی‌فرد چهارشنبه 7 مهر 1395 ساعت 09:12
برگزاری مراسم زیارت عاشورا با حضور کارمندان مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201609102887484104.jpg Icana
برگزاری مراسم زیارت عاشورا با حضور کارمندان مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201609102947487469.jpg Icana
برگزاری مراسم زیارت عاشورا با حضور کارمندان مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201609102826000496.jpg Icana
برگزاری مراسم زیارت عاشورا با حضور کارمندان مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201609105344397655.jpg Icana
برگزاری مراسم زیارت عاشورا با حضور کارمندان مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201609102794691907.jpg Icana
برگزاری مراسم زیارت عاشورا با حضور کارمندان مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201609103027236586.jpg Icana
برگزاری مراسم زیارت عاشورا با حضور کارمندان مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201609104157594402.jpg Icana
برگزاری مراسم زیارت عاشورا با حضور کارمندان مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201609102388498331.jpg Icana
برگزاری مراسم زیارت عاشورا با حضور کارمندان مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201609100786430116.jpg Icana
برگزاری مراسم زیارت عاشورا با حضور کارمندان مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201609105775888444.jpg Icana
برگزاری مراسم زیارت عاشورا با حضور کارمندان مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201609105847439054.jpg Icana
برگزاری مراسم زیارت عاشورا با حضور کارمندان مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201609105936504657.jpg Icana
برگزاری مراسم زیارت عاشورا با حضور کارمندان مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201609109313105510.jpg Icana
برگزاری مراسم زیارت عاشورا با حضور کارمندان مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201609106675053797.jpg Icana
برگزاری مراسم زیارت عاشورا با حضور کارمندان مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201609104929627714.jpg Icana
برگزاری مراسم زیارت عاشورا با حضور کارمندان مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201609109093609108.jpg Icana
برگزاری مراسم زیارت عاشورا با حضور کارمندان مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201609106860748786.jpg Icana
برگزاری مراسم زیارت عاشورا با حضور کارمندان مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201609107001800378.jpg Icana
برگزاری مراسم زیارت عاشورا با حضور کارمندان مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201609102669110878.jpg Icana
برگزاری مراسم زیارت عاشورا با حضور کارمندان مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201609103121892080.jpg Icana
برگزاری مراسم زیارت عاشورا با حضور کارمندان مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201609102911712164.jpg Icana
برگزاری مراسم زیارت عاشورا با حضور کارمندان مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201609101749387417.jpg Icana
برگزاری مراسم زیارت عاشورا با حضور کارمندان مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201609104809248783.jpg Icana
برگزاری مراسم زیارت عاشورا با حضور کارمندان مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201609101916711499.jpg Icana
برگزاری مراسم زیارت عاشورا با حضور کارمندان مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201609101837335041.jpg Icana
برگزاری مراسم زیارت عاشورا با حضور کارمندان مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201609101639266557.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet