هدر اصلی

گزارش تصویری/ نشست علنی چهارشنبه 7 مهرماه مجلس شورای اسلامی


در نشست علنی امروز نهاد قانونگذاری، کاظم جلالی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارش این مرکز را درباره راهبردهای مجلس دهم قرائت کرد.
حمیدرضا راهل , محمد صوری چهارشنبه 7 مهر 1395 ساعت 12:30
صحن علنی روز چهارشنبه 7 مهرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201609107954929659.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
صحن علنی روز چهارشنبه 7 مهرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201609101064596857.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
صحن علنی روز چهارشنبه 7 مهرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201609103411796972.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
صحن علنی روز چهارشنبه 7 مهرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201609103640796189.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
صحن علنی روز چهارشنبه 7 مهرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201609101710565271.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
صحن علنی روز چهارشنبه 7 مهرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201609101903872248.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
صحن علنی روز چهارشنبه 7 مهرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201609101982503387.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
صحن علنی روز چهارشنبه 7 مهرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201609104546917581.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
صحن علنی روز چهارشنبه 7 مهرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201609107846858426.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
صحن علنی روز چهارشنبه 7 مهرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201609108859482150.jpg Icana
صحن علنی روز چهارشنبه 7 مهرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201609103344586969.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
صحن علنی روز چهارشنبه 7 مهرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201609103277135613.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
صحن علنی روز چهارشنبه 7 مهرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201609108279929796.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
صحن علنی روز چهارشنبه 7 مهرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201609103533711627.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
صحن علنی روز چهارشنبه 7 مهرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201609109942229982.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
صحن علنی روز چهارشنبه 7 مهرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201609106553471290.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
صحن علنی روز چهارشنبه 7 مهرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201609103707567959.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
صحن علنی روز چهارشنبه 7 مهرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201609105659378264.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
صحن علنی روز چهارشنبه 7 مهرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201609106694210535.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
صحن علنی روز چهارشنبه 7 مهرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201609106412150303.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
صحن علنی روز چهارشنبه 7 مهرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201609106049180023.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
صحن علنی روز چهارشنبه 7 مهرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201609107095564736.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
صحن علنی روز چهارشنبه 7 مهرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201609105749561845.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
صحن علنی روز چهارشنبه 7 مهرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201609101128824952.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
صحن علنی روز چهارشنبه 7 مهرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201609106769249758.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
صحن علنی روز چهارشنبه 7 مهرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201609100258292534.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
صحن علنی روز چهارشنبه 7 مهرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201609108388187359.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
صحن علنی روز چهارشنبه 7 مهرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201609105487621110.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
صحن علنی روز چهارشنبه 7 مهرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201609108727349569.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet