هدر اصلی

گزارش تصویری/ نشست اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)


جلسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه 11 مهرماه) با حضور پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) برگزار شد.
حمیدرضا راهل یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 19:15
برگزاری جلسه کمیسیون برنامه مجلس با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) https://cdn.icana.ir/d/019/201610109603312510.jpg , کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی Icana
برگزاری جلسه کمیسیون برنامه مجلس با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) https://cdn.icana.ir/d/019/201610107718156237.jpg , کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی Icana
برگزاری جلسه کمیسیون برنامه مجلس با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) https://cdn.icana.ir/d/019/201610105867213557.jpg , کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی Icana
برگزاری جلسه کمیسیون برنامه مجلس با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) https://cdn.icana.ir/d/019/201610108114957942.jpg , کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی Icana
برگزاری جلسه کمیسیون برنامه مجلس با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) https://cdn.icana.ir/d/019/201610102500444327.jpg , کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی Icana
برگزاری جلسه کمیسیون برنامه مجلس با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) https://cdn.icana.ir/d/019/201610104303833135.jpg , کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی Icana
برگزاری جلسه کمیسیون برنامه مجلس با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) https://cdn.icana.ir/d/019/201610106227906148.jpg , کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی Icana
برگزاری جلسه کمیسیون برنامه مجلس با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) https://cdn.icana.ir/d/019/201610102415607572.jpg , کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی Icana
برگزاری جلسه کمیسیون برنامه مجلس با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) https://cdn.icana.ir/d/019/201610102408533976.jpg , کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی Icana
برگزاری جلسه کمیسیون برنامه مجلس با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) https://cdn.icana.ir/d/019/201610107267198211.jpg , کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی Icana
برگزاری جلسه کمیسیون برنامه مجلس با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) https://cdn.icana.ir/d/019/201610108863564389.jpg , کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی Icana
برگزاری جلسه کمیسیون برنامه مجلس با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) https://cdn.icana.ir/d/019/201610100581919808.jpg , کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی Icana
برگزاری جلسه کمیسیون برنامه مجلس با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) https://cdn.icana.ir/d/019/201610107336885523.jpg , کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet