ارتحال ملکوتی امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران

گزارش تصویری/ نشست اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی


نشست اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس عصر امروز (یکشنبه 11 مهرماه) با حضور علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی برگزار شد.
حمیدرضا راهل یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 19:42
نشست اعضای کمیسیون اجتماعی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی https://cdn.icana.ir/d/019/201610104408829397.jpg , وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی Icana
نشست اعضای کمیسیون اجتماعی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی https://cdn.icana.ir/d/019/201610106763542627.jpg , وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی Icana
نشست اعضای کمیسیون اجتماعی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی https://cdn.icana.ir/d/019/201610101548201185.jpg , وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی Icana
نشست اعضای کمیسیون اجتماعی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی https://cdn.icana.ir/d/019/201610102148182860.jpg , وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی Icana
نشست اعضای کمیسیون اجتماعی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی https://cdn.icana.ir/d/019/201610101646955933.jpg , وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی Icana
نشست اعضای کمیسیون اجتماعی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی https://cdn.icana.ir/d/019/201610102271905789.jpg , وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی Icana
نشست اعضای کمیسیون اجتماعی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی https://cdn.icana.ir/d/019/201610101799373638.jpg , وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی Icana
نشست اعضای کمیسیون اجتماعی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی https://cdn.icana.ir/d/019/201610101338505543.jpg , وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی Icana
نشست اعضای کمیسیون اجتماعی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی https://cdn.icana.ir/d/019/201610100929884484.jpg , وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی Icana
نشست اعضای کمیسیون اجتماعی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی https://cdn.icana.ir/d/019/201610100642936726.jpg , وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی Icana
نشست اعضای کمیسیون اجتماعی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی https://cdn.icana.ir/d/019/201610109041590150.jpg , وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی Icana
نشست اعضای کمیسیون اجتماعی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی https://cdn.icana.ir/d/019/201610104038405928.jpg , وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی Icana
نشست اعضای کمیسیون اجتماعی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی https://cdn.icana.ir/d/019/201610104178712202.jpg , وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی Icana
نشست اعضای کمیسیون اجتماعی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی https://cdn.icana.ir/d/019/201610106025304306.jpg , وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet