هدر اصلی

گزارش تصویری/ نشست اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس


نشست اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس عصر امروز (یکشنبه 11 مهرماه) برگزار شد.
حمیدرضا راهل یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 19:57
نشست اعضای کمیسیون فرهنگی با حضور رئیس سازمان اوقاف https://cdn.icana.ir/d/019/201610101292085226.jpg , رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور Icana
نشست اعضای کمیسیون فرهنگی با حضور رئیس سازمان اوقاف https://cdn.icana.ir/d/019/201610105477599320.jpg , رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور Icana
نشست اعضای کمیسیون فرهنگی با حضور رئیس سازمان اوقاف https://cdn.icana.ir/d/019/201610103138883222.jpg , رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور Icana
نشست اعضای کمیسیون فرهنگی با حضور رئیس سازمان اوقاف https://cdn.icana.ir/d/019/201610105264624458.jpg , رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور Icana
نشست اعضای کمیسیون فرهنگی با حضور رئیس سازمان اوقاف https://cdn.icana.ir/d/019/201610105379962550.jpg , رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور Icana
نشست اعضای کمیسیون فرهنگی با حضور رئیس سازمان اوقاف https://cdn.icana.ir/d/019/201610100338220666.jpg , رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور Icana
نشست اعضای کمیسیون فرهنگی با حضور رئیس سازمان اوقاف https://cdn.icana.ir/d/019/201610100242447193.jpg , رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور Icana
نشست اعضای کمیسیون فرهنگی با حضور رئیس سازمان اوقاف https://cdn.icana.ir/d/019/201610107055996853.jpg , رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور Icana
نشست اعضای کمیسیون فرهنگی با حضور رئیس سازمان اوقاف https://cdn.icana.ir/d/019/201610100445919239.jpg , رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور Icana
نشست اعضای کمیسیون فرهنگی با حضور رئیس سازمان اوقاف https://cdn.icana.ir/d/019/201610105598527303.jpg , رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور Icana
نشست اعضای کمیسیون فرهنگی با حضور رئیس سازمان اوقاف https://cdn.icana.ir/d/019/201610105939510677.jpg , رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet