هدر اصلی

گزارش تصویری/ دیدار بروجردی و اعضای کمیسیون امنیت ملی با رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بلژیک


علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و اعضای این کمیسیون امروز (یکشنبه 11 مهرماه) با رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بلژیک دیدار و گفت و گو کردند.
محسن نوروزی‌فرد یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 21:00
دیدار بروجردی و اعضای کمیسیون امنیت ملی با رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بلژیک https://cdn.icana.ir/d/019/201610107404418728.jpg Icana
دیدار بروجردی و اعضای کمیسیون امنیت ملی با رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بلژیک https://cdn.icana.ir/d/019/201610104767300397.jpg Icana
دیدار بروجردی و اعضای کمیسیون امنیت ملی با رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بلژیک https://cdn.icana.ir/d/019/201610103388146259.jpg Icana
دیدار بروجردی و اعضای کمیسیون امنیت ملی با رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بلژیک https://cdn.icana.ir/d/019/201610103717018201.jpg Icana
دیدار بروجردی و اعضای کمیسیون امنیت ملی با رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بلژیک https://cdn.icana.ir/d/019/201610106959649709.jpg Icana
دیدار بروجردی و اعضای کمیسیون امنیت ملی با رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بلژیک https://cdn.icana.ir/d/019/201610103226039409.jpg Icana
دیدار بروجردی و اعضای کمیسیون امنیت ملی با رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بلژیک https://cdn.icana.ir/d/019/201610101436011299.jpg Icana
دیدار بروجردی و اعضای کمیسیون امنیت ملی با رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بلژیک https://cdn.icana.ir/d/019/201610103317899957.jpg Icana
دیدار بروجردی و اعضای کمیسیون امنیت ملی با رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بلژیک https://cdn.icana.ir/d/019/201610104368368483.jpg Icana
دیدار بروجردی و اعضای کمیسیون امنیت ملی با رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بلژیک https://cdn.icana.ir/d/019/201610102625421552.jpg Icana
دیدار بروجردی و اعضای کمیسیون امنیت ملی با رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بلژیک https://cdn.icana.ir/d/019/201610104473644770.jpg Icana
دیدار بروجردی و اعضای کمیسیون امنیت ملی با رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بلژیک https://cdn.icana.ir/d/019/201610104724258234.jpg Icana
دیدار بروجردی و اعضای کمیسیون امنیت ملی با رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بلژیک https://cdn.icana.ir/d/019/201610101114592545.jpg Icana
دیدار بروجردی و اعضای کمیسیون امنیت ملی با رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بلژیک https://cdn.icana.ir/d/019/201610101789851423.jpg Icana
دیدار بروجردی و اعضای کمیسیون امنیت ملی با رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بلژیک https://cdn.icana.ir/d/019/201610102720449706.jpg Icana
دیدار بروجردی و اعضای کمیسیون امنیت ملی با رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بلژیک https://cdn.icana.ir/d/019/201610101623472592.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet