ارتحال ملکوتی امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران

گزارش تصویری(1)حاشیه های جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی


همزمان با دهه اول ماه محرم و به مناسبت هفته احیاء امربه معروف و نهی از منکر امروز قبل از شروع جلسه علنی توسط کارکنان روابط عمومی مجلس به نمایندگان شال های مشکی عزاداری منقش به نام مبارک امام حسین (علیه السلام) و شعار هفته احیای امربه معروف و نهی از منکر ( ما همه در برابر جامعه مسئول هستیم) اهدا گردید.
محسن نوروزی‌فرد سه‌شنبه 13 مهر 1395 ساعت 10:30
حاشیه های جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201610100400148715.jpg Icana
حاشیه های جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201610106102009288.jpg Icana
حاشیه های جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201610106968833453.jpg Icana
حاشیه های جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201610105153963710.jpg Icana
حاشیه های جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201610103960794425.jpg Icana
حاشیه های جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201610107520423000.jpg Icana
حاشیه های جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201610107200714122.jpg Icana
حاشیه های جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201610106037911867.jpg Icana
حاشیه های جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201610100857215500.jpg Icana
حاشیه های جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201610103255777377.jpg Icana
حاشیه های جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201610104307740350.jpg Icana
حاشیه های جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201610100218588399.jpg Icana
حاشیه های جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201610100070269947.jpg Icana
حاشیه های جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201610100721119633.jpg Icana
حاشیه های جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201610100294983581.jpg Icana
حاشیه های جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201610100267034124.jpg Icana
حاشیه های جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201610100210134867.jpg Icana
حاشیه های جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201610104789331085.jpg Icana
حاشیه های جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201610105278518152.jpg Icana
حاشیه های جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201610105941106610.jpg Icana
حاشیه های جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201610105384912418.jpg Icana
حاشیه های جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201610101159839834.jpg Icana
حاشیه های جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201610105910175878.jpg Icana
حاشیه های جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201610100623296534.jpg Icana
حاشیه های جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201610104886335346.jpg Icana
حاشیه های جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201610109045829060.jpg Icana
حاشیه های جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201610104405377119.jpg Icana
حاشیه های جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201610104179545508.jpg Icana
حاشیه های جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201610103862971326.jpg Icana
حاشیه های جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201610109185676401.jpg Icana
حاشیه های جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201610100343528604.jpg Icana
حاشیه های جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201610104308167594.jpg Icana
حاشیه های جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201610105888002642.jpg Icana
حاشیه های جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201610100154590275.jpg Icana
حاشیه های جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201610100179744786.jpg Icana
حاشیه های جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201610104973351322.jpg Icana
حاشیه های جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201610109071317711.jpg Icana
حاشیه های جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201610105677177543.jpg Icana
حاشیه های جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201610105539007091.jpg Icana
حاشیه های جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201610100566193369.jpg Icana
حاشیه های جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201610101246370558.jpg Icana
حاشیه های جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201610105888475437.jpg Icana
حاشیه های جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201610101679773469.jpg Icana
حاشیه های جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201610106303342282.jpg Icana
حاشیه های جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201610101545057087.jpg Icana
حاشیه های جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201610105484512621.jpg Icana
حاشیه های جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201610105956485783.jpg Icana
حاشیه های جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201610105409235417.jpg Icana
حاشیه های جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201610105795496911.jpg Icana
حاشیه های جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201610105873867442.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet