هدر اصلی

گزارش تصویری/ ناطقان میان دستور صحن علنی چهارشنبه 14 مهرماه 95 مجلس شورای اسلامی


اسامی ناطقان میان دستور در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 14 مهرماه) مجلس شورای اسلامی، بدین شرح است: یوسف داوودی، محمد خدابخشی، ولی ملکی، همایون یوسفی، محمد بیرانوندی
حمیدرضا راهل چهارشنبه 14 مهر 1395 ساعت 14:56
داودی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201610108228136194.jpg , همایون یوسفی, ملکی در نطق میان دستور, داودی در نطق میان دستور, خدابخشی در نطق میان دستور, بیرانوند در نطق میان دستور Icana
داودی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201610107802715039.jpg , همایون یوسفی, ملکی در نطق میان دستور, داودی در نطق میان دستور, خدابخشی در نطق میان دستور, بیرانوند در نطق میان دستور Icana
داودی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201610106600364612.jpg , همایون یوسفی, ملکی در نطق میان دستور, داودی در نطق میان دستور, خدابخشی در نطق میان دستور, بیرانوند در نطق میان دستور Icana
خدابخشی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201610108134039689.jpg , همایون یوسفی, ملکی در نطق میان دستور, داودی در نطق میان دستور, خدابخشی در نطق میان دستور, بیرانوند در نطق میان دستور Icana
خدابخشی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201610106888870719.jpg , همایون یوسفی, ملکی در نطق میان دستور, داودی در نطق میان دستور, خدابخشی در نطق میان دستور, بیرانوند در نطق میان دستور Icana
خدابخشی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201610106984830521.jpg , همایون یوسفی, ملکی در نطق میان دستور, داودی در نطق میان دستور, خدابخشی در نطق میان دستور, بیرانوند در نطق میان دستور Icana
ملکی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201610102325158825.jpg , همایون یوسفی, ملکی در نطق میان دستور, داودی در نطق میان دستور, خدابخشی در نطق میان دستور, بیرانوند در نطق میان دستور Icana
ملکی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201610108220838914.jpg , همایون یوسفی, ملکی در نطق میان دستور, داودی در نطق میان دستور, خدابخشی در نطق میان دستور, بیرانوند در نطق میان دستور Icana
ملکی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201610103241766760.jpg , همایون یوسفی, ملکی در نطق میان دستور, داودی در نطق میان دستور, خدابخشی در نطق میان دستور, بیرانوند در نطق میان دستور Icana
یوسفی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201610102914571785.jpg , همایون یوسفی, ملکی در نطق میان دستور, داودی در نطق میان دستور, خدابخشی در نطق میان دستور, بیرانوند در نطق میان دستور Icana
یوسفی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201610108924289114.jpg , همایون یوسفی, ملکی در نطق میان دستور, داودی در نطق میان دستور, خدابخشی در نطق میان دستور, بیرانوند در نطق میان دستور Icana
یوسفی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201610108312513132.jpg , همایون یوسفی, ملکی در نطق میان دستور, داودی در نطق میان دستور, خدابخشی در نطق میان دستور, بیرانوند در نطق میان دستور Icana
بیرانوند در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201610106318329139.jpg , همایون یوسفی, ملکی در نطق میان دستور, داودی در نطق میان دستور, خدابخشی در نطق میان دستور, بیرانوند در نطق میان دستور Icana
بیرانوند در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201610102025167987.jpg , همایون یوسفی, ملکی در نطق میان دستور, داودی در نطق میان دستور, خدابخشی در نطق میان دستور, بیرانوند در نطق میان دستور Icana
بیرانوند در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201610106411307666.jpg , همایون یوسفی, ملکی در نطق میان دستور, داودی در نطق میان دستور, خدابخشی در نطق میان دستور, بیرانوند در نطق میان دستور Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet