هدر اصلی

گزارش تصویری/ دکتر لاریجانی در نشست شورای برنامه‌ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد


رئیس مجلس شورای اسلامی که به استان کهگیلویه و بویراحمد سفر کرده است، امروز (پنجشنبه، 15 مهرماه) در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه این استان گفت: باید در صنایع نفت و گاز و توریسم،استان کهگیلویه و بویراحمد تقویت شود.
محسن نوروزی‌فرد پنج‌شنبه 15 مهر 1395 ساعت 14:47
دکتر لاریجانی در نشست شورای برنامه‌ریزی استان کهکیلویه و بویراحمد https://cdn.icana.ir/d/019/201610109247990698.jpg , دکتر علی لاریجانی, شست شورای برنامه‌ریزی استان کهکیلویه و بویراحمد Icana
دکتر لاریجانی در نشست شورای برنامه‌ریزی استان کهکیلویه و بویراحمد https://cdn.icana.ir/d/019/201610101737520094.jpg , دکتر علی لاریجانی, شست شورای برنامه‌ریزی استان کهکیلویه و بویراحمد Icana
دکتر لاریجانی در نشست شورای برنامه‌ریزی استان کهکیلویه و بویراحمد https://cdn.icana.ir/d/019/201610100117964254.jpg , دکتر علی لاریجانی, شست شورای برنامه‌ریزی استان کهکیلویه و بویراحمد Icana
دکتر لاریجانی در نشست شورای برنامه‌ریزی استان کهکیلویه و بویراحمد https://cdn.icana.ir/d/019/201610106851582248.jpg , دکتر علی لاریجانی, شست شورای برنامه‌ریزی استان کهکیلویه و بویراحمد Icana
دکتر لاریجانی در نشست شورای برنامه‌ریزی استان کهکیلویه و بویراحمد https://cdn.icana.ir/d/019/201610101929253369.jpg , دکتر علی لاریجانی, شست شورای برنامه‌ریزی استان کهکیلویه و بویراحمد Icana
دکتر لاریجانی در نشست شورای برنامه‌ریزی استان کهکیلویه و بویراحمد https://cdn.icana.ir/d/019/201610106990956873.jpg , دکتر علی لاریجانی, شست شورای برنامه‌ریزی استان کهکیلویه و بویراحمد Icana
دکتر لاریجانی در نشست شورای برنامه‌ریزی استان کهکیلویه و بویراحمد https://cdn.icana.ir/d/019/201610106491220584.jpg , دکتر علی لاریجانی, شست شورای برنامه‌ریزی استان کهکیلویه و بویراحمد Icana
دکتر لاریجانی در نشست شورای برنامه‌ریزی استان کهکیلویه و بویراحمد https://cdn.icana.ir/d/019/201610106570038052.jpg , دکتر علی لاریجانی, شست شورای برنامه‌ریزی استان کهکیلویه و بویراحمد Icana
دکتر لاریجانی در نشست شورای برنامه‌ریزی استان کهکیلویه و بویراحمد https://cdn.icana.ir/d/019/201610106475196228.jpg , دکتر علی لاریجانی, شست شورای برنامه‌ریزی استان کهکیلویه و بویراحمد Icana
دکتر لاریجانی در نشست شورای برنامه‌ریزی استان کهکیلویه و بویراحمد https://cdn.icana.ir/d/019/201610107435232938.jpg , دکتر علی لاریجانی, شست شورای برنامه‌ریزی استان کهکیلویه و بویراحمد Icana
دکتر لاریجانی در نشست شورای برنامه‌ریزی استان کهکیلویه و بویراحمد https://cdn.icana.ir/d/019/201610107701618392.jpg , دکتر علی لاریجانی, شست شورای برنامه‌ریزی استان کهکیلویه و بویراحمد Icana
دکتر لاریجانی در نشست شورای برنامه‌ریزی استان کهکیلویه و بویراحمد https://cdn.icana.ir/d/019/201610106744815322.jpg , دکتر علی لاریجانی, شست شورای برنامه‌ریزی استان کهکیلویه و بویراحمد Icana
دکتر لاریجانی در نشست شورای برنامه‌ریزی استان کهکیلویه و بویراحمد https://cdn.icana.ir/d/019/201610107612925449.jpg , دکتر علی لاریجانی, شست شورای برنامه‌ریزی استان کهکیلویه و بویراحمد Icana
دکتر لاریجانی در نشست شورای برنامه‌ریزی استان کهکیلویه و بویراحمد https://cdn.icana.ir/d/019/201610100379281110.jpg , دکتر علی لاریجانی, شست شورای برنامه‌ریزی استان کهکیلویه و بویراحمد Icana
دکتر لاریجانی در نشست شورای برنامه‌ریزی استان کهکیلویه و بویراحمد https://cdn.icana.ir/d/019/201610107127163893.jpg , دکتر علی لاریجانی, شست شورای برنامه‌ریزی استان کهکیلویه و بویراحمد Icana
دکتر لاریجانی در نشست شورای برنامه‌ریزی استان کهکیلویه و بویراحمد https://cdn.icana.ir/d/019/201610100205911878.jpg , دکتر علی لاریجانی, شست شورای برنامه‌ریزی استان کهکیلویه و بویراحمد Icana
دکتر لاریجانی در نشست شورای برنامه‌ریزی استان کهکیلویه و بویراحمد https://cdn.icana.ir/d/019/201610109138242497.jpg , دکتر علی لاریجانی, شست شورای برنامه‌ریزی استان کهکیلویه و بویراحمد Icana
دکتر لاریجانی در نشست شورای برنامه‌ریزی استان کهکیلویه و بویراحمد https://cdn.icana.ir/d/019/201610105522105755.jpg , دکتر علی لاریجانی, شست شورای برنامه‌ریزی استان کهکیلویه و بویراحمد Icana
دکتر لاریجانی در نشست شورای برنامه‌ریزی استان کهکیلویه و بویراحمد https://cdn.icana.ir/d/019/201610106937293916.jpg , دکتر علی لاریجانی, شست شورای برنامه‌ریزی استان کهکیلویه و بویراحمد Icana
دکتر لاریجانی در نشست شورای برنامه‌ریزی استان کهکیلویه و بویراحمد https://cdn.icana.ir/d/019/201610101807021077.jpg , دکتر علی لاریجانی, شست شورای برنامه‌ریزی استان کهکیلویه و بویراحمد Icana
دکتر لاریجانی در نشست شورای برنامه‌ریزی استان کهکیلویه و بویراحمد https://cdn.icana.ir/d/019/201610107902854481.jpg , دکتر علی لاریجانی, شست شورای برنامه‌ریزی استان کهکیلویه و بویراحمد Icana
دکتر لاریجانی در نشست شورای برنامه‌ریزی استان کهکیلویه و بویراحمد https://cdn.icana.ir/d/019/201610107775591288.jpg , دکتر علی لاریجانی, شست شورای برنامه‌ریزی استان کهکیلویه و بویراحمد Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet