هدر اصلی

گزارش تصویری/ حضور دکتر لاریجانی در مراسم عزاداری بیت آیت الله العظمی میرزا هاشم آملی لاریجانی


حضور دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم عزاداری دهه اول محرم بیت آیت الله العظمی میرزا هاشم آملی لاریجانی.
محسن نوروزی‌فرد یکشنبه 18 مهر 1395 ساعت 09:07
حضور دکتر لاریجانی در عزاداری بیت آیت الله العظمی میرزا هاشم آملی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201610109320861839.jpg , حضور دکتر لاریجانی در عزاداری بیت آیت الله العظمی Icana
حضور دکتر لاریجانی در عزاداری بیت آیت الله العظمی میرزا هاشم آملی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201610109262167980.jpg , حضور دکتر لاریجانی در عزاداری بیت آیت الله العظمی Icana
حضور دکتر لاریجانی در عزاداری بیت آیت الله العظمی میرزا هاشم آملی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201610105990568124.jpg , حضور دکتر لاریجانی در عزاداری بیت آیت الله العظمی Icana
حضور دکتر لاریجانی در عزاداری بیت آیت الله العظمی میرزا هاشم آملی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201610108605817665.jpg , حضور دکتر لاریجانی در عزاداری بیت آیت الله العظمی Icana
حضور دکتر لاریجانی در عزاداری بیت آیت الله العظمی میرزا هاشم آملی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201610107285641858.jpg , حضور دکتر لاریجانی در عزاداری بیت آیت الله العظمی Icana
حضور دکتر لاریجانی در عزاداری بیت آیت الله العظمی میرزا هاشم آملی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201610108691626400.jpg , حضور دکتر لاریجانی در عزاداری بیت آیت الله العظمی Icana
حضور دکتر لاریجانی در عزاداری بیت آیت الله العظمی میرزا هاشم آملی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201610107783514850.jpg , حضور دکتر لاریجانی در عزاداری بیت آیت الله العظمی Icana
حضور دکتر لاریجانی در عزاداری بیت آیت الله العظمی میرزا هاشم آملی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201610107969658233.jpg , حضور دکتر لاریجانی در عزاداری بیت آیت الله العظمی Icana
حضور دکتر لاریجانی در عزاداری بیت آیت الله العظمی میرزا هاشم آملی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201610100082577832.jpg , حضور دکتر لاریجانی در عزاداری بیت آیت الله العظمی Icana
حضور دکتر لاریجانی در عزاداری بیت آیت الله العظمی میرزا هاشم آملی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201610107666313461.jpg , حضور دکتر لاریجانی در عزاداری بیت آیت الله العظمی Icana
حضور دکتر لاریجانی در عزاداری بیت آیت الله العظمی میرزا هاشم آملی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201610107586005355.jpg , حضور دکتر لاریجانی در عزاداری بیت آیت الله العظمی Icana
حضور دکتر لاریجانی در عزاداری بیت آیت الله العظمی میرزا هاشم آملی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201610109405358461.jpg , حضور دکتر لاریجانی در عزاداری بیت آیت الله العظمی Icana
حضور دکتر لاریجانی در عزاداری بیت آیت الله العظمی میرزا هاشم آملی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201610109882832252.jpg , حضور دکتر لاریجانی در عزاداری بیت آیت الله العظمی Icana
حضور دکتر لاریجانی در عزاداری بیت آیت الله العظمی میرزا هاشم آملی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201610108496255794.jpg , حضور دکتر لاریجانی در عزاداری بیت آیت الله العظمی Icana
حضور دکتر لاریجانی در عزاداری بیت آیت الله العظمی میرزا هاشم آملی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201610109412405826.jpg , حضور دکتر لاریجانی در عزاداری بیت آیت الله العظمی Icana
حضور دکتر لاریجانی در عزاداری بیت آیت الله العظمی میرزا هاشم آملی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201610107091533539.jpg , حضور دکتر لاریجانی در عزاداری بیت آیت الله العظمی Icana
حضور دکتر لاریجانی در عزاداری بیت آیت الله العظمی میرزا هاشم آملی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201610100444616463.jpg , حضور دکتر لاریجانی در عزاداری بیت آیت الله العظمی Icana
حضور دکتر لاریجانی در عزاداری بیت آیت الله العظمی میرزا هاشم آملی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201610100147047912.jpg , حضور دکتر لاریجانی در عزاداری بیت آیت الله العظمی Icana
حضور دکتر لاریجانی در عزاداری بیت آیت الله العظمی میرزا هاشم آملی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201610107885250873.jpg , حضور دکتر لاریجانی در عزاداری بیت آیت الله العظمی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet