هدر اصلی

گزارش تصویری/حضور رئیس مجلس در مراسم عزاداری بیت آیت الله العظمی سبحانی


دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم عزاداری دهه اول محرم بیت آیت الله العظمی سبحانی حضور یافت.
محسن نوروزی‌فرد یکشنبه 18 مهر 1395 ساعت 09:56
حضور رئیس مجلس در مراسم عزاداری بیت آیت الله العظمی سبحانی https://cdn.icana.ir/d/019/201610100653159012.jpg Icana
حضور رئیس مجلس در مراسم عزاداری بیت آیت الله العظمی سبحانی https://cdn.icana.ir/d/019/201610101532990634.jpg Icana
حضور رئیس مجلس در مراسم عزاداری بیت آیت الله العظمی سبحانی https://cdn.icana.ir/d/019/201610101512325316.jpg Icana
حضور رئیس مجلس در مراسم عزاداری بیت آیت الله العظمی سبحانی https://cdn.icana.ir/d/019/201610101617228945.jpg Icana
حضور رئیس مجلس در مراسم عزاداری بیت آیت الله العظمی سبحانی https://cdn.icana.ir/d/019/201610104635259896.jpg Icana
حضور رئیس مجلس در مراسم عزاداری بیت آیت الله العظمی سبحانی https://cdn.icana.ir/d/019/201610102379672848.jpg Icana
حضور رئیس مجلس در مراسم عزاداری بیت آیت الله العظمی سبحانی https://cdn.icana.ir/d/019/201610101687085306.jpg Icana
حضور رئیس مجلس در مراسم عزاداری بیت آیت الله العظمی سبحانی https://cdn.icana.ir/d/019/201610101769629369.jpg Icana
حضور رئیس مجلس در مراسم عزاداری بیت آیت الله العظمی سبحانی https://cdn.icana.ir/d/019/201610109009744728.jpg Icana
حضور رئیس مجلس در مراسم عزاداری بیت آیت الله العظمی سبحانی https://cdn.icana.ir/d/019/201610108916766202.jpg Icana
حضور رئیس مجلس در مراسم عزاداری بیت آیت الله العظمی سبحانی https://cdn.icana.ir/d/019/201610106645272946.jpg Icana
حضور رئیس مجلس در مراسم عزاداری بیت آیت الله العظمی سبحانی https://cdn.icana.ir/d/019/201610109205390926.jpg Icana
حضور رئیس مجلس در مراسم عزاداری بیت آیت الله العظمی سبحانی https://cdn.icana.ir/d/019/201610100140216522.jpg Icana
حضور رئیس مجلس در مراسم عزاداری بیت آیت الله العظمی سبحانی https://cdn.icana.ir/d/019/201610105989206028.jpg Icana
حضور رئیس مجلس در مراسم عزاداری بیت آیت الله العظمی سبحانی https://cdn.icana.ir/d/019/201610102386567047.jpg Icana
حضور رئیس مجلس در مراسم عزاداری بیت آیت الله العظمی سبحانی https://cdn.icana.ir/d/019/201610109635067244.jpg Icana
حضور رئیس مجلس در مراسم عزاداری بیت آیت الله العظمی سبحانی https://cdn.icana.ir/d/019/201610100474612339.jpg Icana
حضور رئیس مجلس در مراسم عزاداری بیت آیت الله العظمی سبحانی https://cdn.icana.ir/d/019/201610100568937982.jpg Icana
حضور رئیس مجلس در مراسم عزاداری بیت آیت الله العظمی سبحانی https://cdn.icana.ir/d/019/201610101814924770.jpg Icana
حضور رئیس مجلس در مراسم عزاداری بیت آیت الله العظمی سبحانی https://cdn.icana.ir/d/019/201610101172087261.jpg Icana
حضور رئیس مجلس در مراسم عزاداری بیت آیت الله العظمی سبحانی https://cdn.icana.ir/d/019/201610101947760574.jpg Icana
حضور رئیس مجلس در مراسم عزاداری بیت آیت الله العظمی سبحانی https://cdn.icana.ir/d/019/201610102042416068.jpg Icana
حضور رئیس مجلس در مراسم عزاداری بیت آیت الله العظمی سبحانی https://cdn.icana.ir/d/019/201610101382995215.jpg Icana
حضور رئیس مجلس در مراسم عزاداری بیت آیت الله العظمی سبحانی https://cdn.icana.ir/d/019/201610109466997843.jpg Icana
حضور رئیس مجلس در مراسم عزاداری بیت آیت الله العظمی سبحانی https://cdn.icana.ir/d/019/201610101701263645.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet