هدر اصلی

گزارش تصویری/ دیدار دکتر لاریجانی با آیت الله العظمی جوادی آملی و اقامه نماز مغرب و عشاء در مؤسسه اسراء


دیدار دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی با آیت الله العظمی جوادی آملی و اقامه نماز مغرب و عشاء در مؤسسه اسراء.
محسن نوروزی‌فرد دوشنبه 19 مهر 1395 ساعت 10:04
دیدار رئیس مجلس با آیت الله العظمی جوادی آملی https://cdn.icana.ir/d/019/201610108741766080.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس با آیت الله العظمی جوادی آملی https://cdn.icana.ir/d/019/201610104602580987.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس با آیت الله العظمی جوادی آملی https://cdn.icana.ir/d/019/201610101755051162.jpg Icana
دیدار رئیس مجلس با آیت الله العظمی جوادی آملی https://cdn.icana.ir/d/019/201610108869029273.jpg Icana
حضور دکتر لاریجانی در نماز مغرب و عشاء مؤسسه اسراء https://cdn.icana.ir/d/019/201610104140154175.jpg , حضور دکتر لاریجانی در نماز مغرب و عشاء مؤسسه اسراء Icana
حضور دکتر لاریجانی در نماز مغرب و عشاء مؤسسه اسراء https://cdn.icana.ir/d/019/201610104616125095.jpg , حضور دکتر لاریجانی در نماز مغرب و عشاء مؤسسه اسراء Icana
حضور دکتر لاریجانی در نماز مغرب و عشاء مؤسسه اسراء https://cdn.icana.ir/d/019/201610100029526158.jpg , حضور دکتر لاریجانی در نماز مغرب و عشاء مؤسسه اسراء Icana
حضور دکتر لاریجانی در نماز مغرب و عشاء مؤسسه اسراء https://cdn.icana.ir/d/019/201610106288359518.jpg , حضور دکتر لاریجانی در نماز مغرب و عشاء مؤسسه اسراء Icana
حضور دکتر لاریجانی در نماز مغرب و عشاء مؤسسه اسراء https://cdn.icana.ir/d/019/201610108349776323.jpg , حضور دکتر لاریجانی در نماز مغرب و عشاء مؤسسه اسراء Icana
حضور دکتر لاریجانی در نماز مغرب و عشاء مؤسسه اسراء https://cdn.icana.ir/d/019/201610103802147811.jpg , حضور دکتر لاریجانی در نماز مغرب و عشاء مؤسسه اسراء Icana
حضور دکتر لاریجانی در نماز مغرب و عشاء مؤسسه اسراء https://cdn.icana.ir/d/019/201610104563495282.jpg , حضور دکتر لاریجانی در نماز مغرب و عشاء مؤسسه اسراء Icana
حضور دکتر لاریجانی در نماز مغرب و عشاء مؤسسه اسراء https://cdn.icana.ir/d/019/201610104488031749.jpg , حضور دکتر لاریجانی در نماز مغرب و عشاء مؤسسه اسراء Icana
حضور دکتر لاریجانی در نماز مغرب و عشاء مؤسسه اسراء https://cdn.icana.ir/d/019/201610104395053222.jpg , حضور دکتر لاریجانی در نماز مغرب و عشاء مؤسسه اسراء Icana
حضور دکتر لاریجانی در نماز مغرب و عشاء مؤسسه اسراء https://cdn.icana.ir/d/019/201610104239095252.jpg , حضور دکتر لاریجانی در نماز مغرب و عشاء مؤسسه اسراء Icana
حضور دکتر لاریجانی در نماز مغرب و عشاء مؤسسه اسراء https://cdn.icana.ir/d/019/201610109056325941.jpg , حضور دکتر لاریجانی در نماز مغرب و عشاء مؤسسه اسراء Icana
حضور دکتر لاریجانی در نماز مغرب و عشاء مؤسسه اسراء https://cdn.icana.ir/d/019/201610106070167424.jpg , حضور دکتر لاریجانی در نماز مغرب و عشاء مؤسسه اسراء Icana
حضور دکتر لاریجانی در نماز مغرب و عشاء مؤسسه اسراء https://cdn.icana.ir/d/019/201610100148031855.jpg , حضور دکتر لاریجانی در نماز مغرب و عشاء مؤسسه اسراء Icana
حضور دکتر لاریجانی در نماز مغرب و عشاء مؤسسه اسراء https://cdn.icana.ir/d/019/201610107767984529.jpg , حضور دکتر لاریجانی در نماز مغرب و عشاء مؤسسه اسراء Icana
حضور دکتر لاریجانی در نماز مغرب و عشاء مؤسسه اسراء https://cdn.icana.ir/d/019/201610103592056995.jpg , حضور دکتر لاریجانی در نماز مغرب و عشاء مؤسسه اسراء Icana
حضور دکتر لاریجانی در نماز مغرب و عشاء مؤسسه اسراء https://cdn.icana.ir/d/019/201610103993885351.jpg , حضور دکتر لاریجانی در نماز مغرب و عشاء مؤسسه اسراء Icana
حضور دکتر لاریجانی در نماز مغرب و عشاء مؤسسه اسراء https://cdn.icana.ir/d/019/201610103927551973.jpg , حضور دکتر لاریجانی در نماز مغرب و عشاء مؤسسه اسراء Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet