هدر اصلی

گزارش تصویری/حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع مردم روستای رستگان


دکتر علی لاریجانی ظهر امروز (سه شنبه ۲۰ مهر ماه) در جمع مردم روستای رستگان با بیان اینکه روحیه گذشت و فداکاری در امام حسین (ع) و یارانش دیده می‌شود، گفت: وقتی برای امام حسین (ع) جمع می‌شویم به این علت است که این شخصیت بزرگ را در جایگاهی می‌بینیم که روح حقیقی اسلام در او تحقق پیدا کرده است.
حمیدرضا راهل سه‌شنبه 20 مهر 1395 ساعت 16:38
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع مردم روستای رستگان https://cdn.icana.ir/d/019/201610101752743237.jpg Icana
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع مردم روستای رستگان https://cdn.icana.ir/d/019/201610100450595513.jpg Icana
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع مردم روستای رستگان https://cdn.icana.ir/d/019/201610100350467679.jpg Icana
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع مردم روستای رستگان https://cdn.icana.ir/d/019/201610102807947045.jpg Icana
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع مردم روستای رستگان https://cdn.icana.ir/d/019/201610101932551410.jpg Icana
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع مردم روستای رستگان https://cdn.icana.ir/d/019/201610102013791165.jpg Icana
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع مردم روستای رستگان https://cdn.icana.ir/d/019/201610100749811834.jpg Icana
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع مردم روستای رستگان https://cdn.icana.ir/d/019/201610100537797818.jpg Icana
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع مردم روستای رستگان https://cdn.icana.ir/d/019/201610107637954520.jpg Icana
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع مردم روستای رستگان https://cdn.icana.ir/d/019/201610104912876331.jpg Icana
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع مردم روستای رستگان https://cdn.icana.ir/d/019/201610102618822387.jpg Icana
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع مردم روستای رستگان https://cdn.icana.ir/d/019/201610104169640617.jpg Icana
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع مردم روستای رستگان https://cdn.icana.ir/d/019/201610103981742306.jpg Icana
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع مردم روستای رستگان https://cdn.icana.ir/d/019/201610106563577402.jpg Icana
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع مردم روستای رستگان https://cdn.icana.ir/d/019/201610109731748374.jpg Icana
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع مردم روستای رستگان https://cdn.icana.ir/d/019/201610109651999257.jpg Icana
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع مردم روستای رستگان https://cdn.icana.ir/d/019/201610100182480076.jpg Icana
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع مردم روستای رستگان https://cdn.icana.ir/d/019/201610106448798299.jpg Icana
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع مردم روستای رستگان https://cdn.icana.ir/d/019/201610100335456770.jpg Icana
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع مردم روستای رستگان https://cdn.icana.ir/d/019/201610100249931432.jpg Icana
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع مردم روستای رستگان https://cdn.icana.ir/d/019/201610102722421707.jpg Icana
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع مردم روستای رستگان https://cdn.icana.ir/d/019/201610106673139273.jpg Icana
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع مردم روستای رستگان https://cdn.icana.ir/d/019/201610103204456673.jpg Icana
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع مردم روستای رستگان https://cdn.icana.ir/d/019/201610108439163390.jpg Icana
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع مردم روستای رستگان https://cdn.icana.ir/d/019/201610103064788547.jpg Icana
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع مردم روستای رستگان https://cdn.icana.ir/d/019/201610105514727292.jpg Icana
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع مردم روستای رستگان https://cdn.icana.ir/d/019/201610107578185607.jpg Icana
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع مردم روستای رستگان https://cdn.icana.ir/d/019/201610102523980563.jpg Icana
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع مردم روستای رستگان https://cdn.icana.ir/d/019/201610109677959925.jpg Icana
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع مردم روستای رستگان https://cdn.icana.ir/d/019/201610100373715200.jpg Icana
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع مردم روستای رستگان https://cdn.icana.ir/d/019/201610109736840114.jpg Icana
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع مردم روستای رستگان https://cdn.icana.ir/d/019/201610102800759344.jpg Icana
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع مردم روستای رستگان https://cdn.icana.ir/d/019/201610100205459469.jpg Icana
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع مردم روستای رستگان https://cdn.icana.ir/d/019/201610107244282762.jpg Icana
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع مردم روستای رستگان https://cdn.icana.ir/d/019/201610100258563438.jpg Icana
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع مردم روستای رستگان https://cdn.icana.ir/d/019/201610107735261555.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet