هدر اصلی

گزارش تصویری/ نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی


جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه، 25 مهرماه) برگزار شد.
محسن نوروزی‌فرد یکشنبه 25 مهر 1395 ساعت 16:20
برگزاری نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201610106291412528.jpg , کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی Icana
برگزاری نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201610103444179418.jpg , کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی Icana
برگزاری نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201610107202164028.jpg , کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی Icana
برگزاری نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201610104927033106.jpg , کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی Icana
برگزاری نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201610101945519737.jpg , کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی Icana
برگزاری نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201610104777869880.jpg , کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی Icana
برگزاری نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201610104281114866.jpg , کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی Icana
برگزاری نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201610104272916358.jpg , کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی Icana
برگزاری نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201610106859583464.jpg , کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی Icana
برگزاری نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201610108372564846.jpg , کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی Icana
برگزاری نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201610109356115789.jpg , کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی Icana
برگزاری نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201610109418349913.jpg , کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet