انتخابات

گزارش تصویری/ صحن علنی نهاد قانونگذاری روز سه شنبه 27 مهرماه 1395


نشست علنی قوه مقننه صبح امروز با حضور اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
حمیدرضا راهل سه‌شنبه 27 مهر 1395 ساعت 14:38
صحن علنی روز سه شنبه 27 مهرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201610100364984321.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
صحن علنی روز سه شنبه 27 مهرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201610109261386414.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
صحن علنی روز سه شنبه 27 مهرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201610109095739299.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
صحن علنی روز سه شنبه 27 مهرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201610102399193784.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
صحن علنی روز سه شنبه 27 مهرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201610102889274092.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
صحن علنی روز سه شنبه 27 مهرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201610104031967071.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
صحن علنی روز سه شنبه 27 مهرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201610104812172433.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
صحن علنی روز سه شنبه 27 مهرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201610103772782441.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
صحن علنی روز سه شنبه 27 مهرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201610101908022370.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
صحن علنی روز سه شنبه 27 مهرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201610109129164826.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
صحن علنی روز سه شنبه 27 مهرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201610105914410802.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
صحن علنی روز سه شنبه 27 مهرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201610108157455375.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
صحن علنی روز سه شنبه 27 مهرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201610103916822494.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
صحن علنی روز سه شنبه 27 مهرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201610106943051859.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
صحن علنی روز سه شنبه 27 مهرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201610101202205419.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
صحن علنی روز سه شنبه 27 مهرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201610107467761979.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
صحن علنی روز سه شنبه 27 مهرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201610101409257185.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
صحن علنی روز سه شنبه 27 مهرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201610102274121294.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
صحن علنی روز سه شنبه 27 مهرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201610101563646100.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
صحن علنی روز سه شنبه 27 مهرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201610106172663784.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
صحن علنی روز سه شنبه 27 مهرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201610100318774552.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
صحن علنی روز سه شنبه 27 مهرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201610104844665920.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
صحن علنی روز سه شنبه 27 مهرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201610104905150959.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
صحن علنی روز سه شنبه 27 مهرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201610108620484710.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
صحن علنی روز سه شنبه 27 مهرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201610108594957540.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
صحن علنی روز سه شنبه 27 مهرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201610108001124746.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
صحن علنی روز سه شنبه 27 مهرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201610108310059409.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
صحن علنی روز سه شنبه 27 مهرماه https://cdn.icana.ir/d/019/201610108805185097.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet