ایام محرم 1398

گزارش تصویری/جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی


معصومه ابتکار در نشست علنی امروز (چهارشنبه 28 مهرماه) مجلس شورای اسلامی حضور یافت.
محسن نوروزی‌فرد چهارشنبه 28 مهر 1395 ساعت 14:18
صحن علنی امروز مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201610101243181560.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201610105312602525.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201610101772576739.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201610108353292345.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201610106032613079.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201610105879077396.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201610106591721612.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201610107871816368.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201610106005787673.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201610105785912540.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201610106588440684.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201610107324566002.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201610106708558682.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201610107864473830.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201610107441207107.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201610105354937987.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201610108465573482.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201610107775967216.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201610104350242104.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201610109753841213.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201610106941284493.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201610104989731750.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201610108138065769.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201610106906254507.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201610106157242455.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201610104422910692.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201610106452356622.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201610104995501899.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201610106894144370.jpg Icana
صحن علنی امروز مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201610105555611325.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet