هدر اصلی

گزارش تصویری/حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)در جلسه امروز فراکسیون زنان مجلس


جلسه امروز فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)برگزار شد.
حمیدرضا راهل یکشنبه 2 آبان 1395 ساعت 15:20
حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)در جلسه امروز فراکسیون زنان مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201610104875809417.jpg Icana
حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)در جلسه امروز فراکسیون زنان مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201610101189823415.jpg Icana
حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)در جلسه امروز فراکسیون زنان مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201610100666191689.jpg Icana
حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)در جلسه امروز فراکسیون زنان مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201610106642167833.jpg Icana
حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)در جلسه امروز فراکسیون زنان مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201610109123940530.jpg Icana
حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)در جلسه امروز فراکسیون زنان مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201610104091488304.jpg Icana
حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)در جلسه امروز فراکسیون زنان مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201610104621410006.jpg Icana
حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)در جلسه امروز فراکسیون زنان مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201610103350706364.jpg Icana
حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)در جلسه امروز فراکسیون زنان مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201610103903481624.jpg Icana
حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)در جلسه امروز فراکسیون زنان مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201610105985741689.jpg Icana
حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)در جلسه امروز فراکسیون زنان مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201610106239522758.jpg Icana
حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)در جلسه امروز فراکسیون زنان مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201610106712167455.jpg Icana
حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)در جلسه امروز فراکسیون زنان مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201610101644056898.jpg Icana
حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)در جلسه امروز فراکسیون زنان مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201610105253132729.jpg Icana
حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)در جلسه امروز فراکسیون زنان مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201610102052269857.jpg Icana
حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)در جلسه امروز فراکسیون زنان مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201610103701061558.jpg Icana
حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)در جلسه امروز فراکسیون زنان مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201610101421461516.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet