هدر اصلی

گزارش تصویری/ برگزاری نشست کارگروه اقتصاد و زیربنای برنامه توسعه ششم


نشست کارگروه اقتصاد و زیربنای برنامه توسعه ششم امروز (دوشنبه 3 آبان ماه) برگزار شد.
حمیدرضا راهل دوشنبه 3 آبان 1395 ساعت 14:22
برگزاری نشست کارگروه اقتصاد و زیربنای برنامه توسعه ششم https://cdn.icana.ir/d/019/201610105856337511.jpg , برنامه ششم, کارگروه اقتصاد و زیربنای توسعه Icana
برگزاری نشست کارگروه اقتصاد و زیربنای برنامه توسعه ششم https://cdn.icana.ir/d/019/201610105679696943.jpg , برنامه ششم, کارگروه اقتصاد و زیربنای توسعه Icana
برگزاری نشست کارگروه اقتصاد و زیربنای برنامه توسعه ششم https://cdn.icana.ir/d/019/201610108084712002.jpg , برنامه ششم, کارگروه اقتصاد و زیربنای توسعه Icana
برگزاری نشست کارگروه اقتصاد و زیربنای برنامه توسعه ششم https://cdn.icana.ir/d/019/201610105050980921.jpg , برنامه ششم, کارگروه اقتصاد و زیربنای توسعه Icana
برگزاری نشست کارگروه اقتصاد و زیربنای برنامه توسعه ششم https://cdn.icana.ir/d/019/201610104682869982.jpg , برنامه ششم, کارگروه اقتصاد و زیربنای توسعه Icana
برگزاری نشست کارگروه اقتصاد و زیربنای برنامه توسعه ششم https://cdn.icana.ir/d/019/201610107910866380.jpg , برنامه ششم, کارگروه اقتصاد و زیربنای توسعه Icana
برگزاری نشست کارگروه اقتصاد و زیربنای برنامه توسعه ششم https://cdn.icana.ir/d/019/201610105769507865.jpg , برنامه ششم, کارگروه اقتصاد و زیربنای توسعه Icana
برگزاری نشست کارگروه اقتصاد و زیربنای برنامه توسعه ششم https://cdn.icana.ir/d/019/201610105174221435.jpg , برنامه ششم, کارگروه اقتصاد و زیربنای توسعه Icana
برگزاری نشست کارگروه اقتصاد و زیربنای برنامه توسعه ششم https://cdn.icana.ir/d/019/201610104354370699.jpg , برنامه ششم, کارگروه اقتصاد و زیربنای توسعه Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet