هدر اصلی

گزارش تصویری/ناطقان میان دستور در نشست علنی امروز


اسامی ناطقان میان دستور نشست علنی امروز سه شنبه، 4 آبان‌ماه مجلس شورای اسلامی، به شرح ذیل است:- غلامرضا کاتب - پروانه سلحشوری - محمد دامادی - محمدرضا صباغیان بافقی - محمدصادق حسنی .
محمد صوری سه‌شنبه 4 آبان 1395 ساعت 13:52
غلامرضا کاتب در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201610106525766501.jpg , محمد دامادی, غلامرضا کاتب, پروانه سلحشوری, محمدرضا صباغیان بافقی, محمدصادق حسنی جوریابی Icana
غلامرضا کاتب در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201610103251180015.jpg , غلامرضا کاتب Icana
غلامرضا کاتب در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201610109718980392.jpg , محمد دامادی, غلامرضا کاتب, پروانه سلحشوری, محمدرضا صباغیان بافقی, محمدصادق حسنی جوریابی Icana
پروانه سلحشوری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201610109518489622.jpg , پروانه سلحشوری Icana
پروانه سلحشوری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201610104914714553.jpg , محمد دامادی, غلامرضا کاتب, پروانه سلحشوری, محمدرضا صباغیان بافقی, محمدصادق حسنی جوریابی Icana
پروانه سلحشوری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201610100119706032.jpg , محمد دامادی, غلامرضا کاتب, پروانه سلحشوری, محمدرضا صباغیان بافقی, محمدصادق حسنی جوریابی Icana
پروانه سلحشوری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201610109657491587.jpg , محمد دامادی, غلامرضا کاتب, پروانه سلحشوری, محمدرضا صباغیان بافقی, محمدصادق حسنی جوریابی Icana
محمد دامادی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201610105885919311.jpg , محمد دامادی, غلامرضا کاتب, پروانه سلحشوری, محمدرضا صباغیان بافقی, محمدصادق حسنی جوریابی Icana
محمد دامادی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201610106123630590.jpg , محمد دامادی, غلامرضا کاتب, پروانه سلحشوری, محمدرضا صباغیان بافقی, محمدصادق حسنی جوریابی Icana
محمد دامادی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201610100087747515.jpg , محمد دامادی, غلامرضا کاتب, پروانه سلحشوری, محمدرضا صباغیان بافقی, محمدصادق حسنی جوریابی Icana
محمد دامادی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201610105091922971.jpg , محمد دامادی, غلامرضا کاتب, پروانه سلحشوری, محمدرضا صباغیان بافقی, محمدصادق حسنی جوریابی Icana
محمدرضا صباغیان بافقی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201610103568710758.jpg , محمدرضا صباغیان بافقی در نطق میان دستور Icana
محمدرضا صباغیان بافقی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201610103661875615.jpg , محمدرضا صباغیان بافقی در نطق میان دستور Icana
محمدرضا صباغیان بافقی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201610103490638609.jpg , محمدرضا صباغیان بافقی در نطق میان دستور Icana
محمدصادق حسنی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201610105530215890.jpg , محمد دامادی, غلامرضا کاتب, پروانه سلحشوری, محمدرضا صباغیان بافقی, محمدصادق حسنی جوریابی Icana
محمدصادق حسنی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201610101628620547.jpg , محمد دامادی, غلامرضا کاتب, پروانه سلحشوری, محمدرضا صباغیان بافقی, محمدصادق حسنی جوریابی Icana
محمدصادق حسنی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201610104527007674.jpg , محمد دامادی, غلامرضا کاتب, پروانه سلحشوری, محمدرضا صباغیان بافقی, محمدصادق حسنی جوریابی Icana
محمدصادق حسنی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201610101714014471.jpg , محمد دامادی, غلامرضا کاتب, پروانه سلحشوری, محمدرضا صباغیان بافقی, محمدصادق حسنی جوریابی Icana
محمدصادق حسنی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201610101465823294.jpg , محمد دامادی, غلامرضا کاتب, پروانه سلحشوری, محمدرضا صباغیان بافقی, محمدصادق حسنی جوریابی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet