هدر اصلی

گزارش تصویری/ نشست مشترک اعضای فراکسیون کار با معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی


نشست مشترک اعضای فراکسیون کار امروز سه شنبه 25 آبان ماه با معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
حمیدرضا راهل سه‌شنبه 25 آبان 1395 ساعت 16:58
نشست مشترک اعضای فراکسیون کار با معاون وزیر کار https://cdn.icana.ir/d/019/201611103802239178.jpg , نشست مشترک اعضای فراکسیون کار با معاون وزیر کار Icana
نشست مشترک اعضای فراکسیون کار با معاون وزیر کار https://cdn.icana.ir/d/019/201611104086087597.jpg , نشست مشترک اعضای فراکسیون کار با معاون وزیر کار Icana
نشست مشترک اعضای فراکسیون کار با معاون وزیر کار https://cdn.icana.ir/d/019/201611103537905582.jpg , نشست مشترک اعضای فراکسیون کار با معاون وزیر کار Icana
نشست مشترک اعضای فراکسیون کار با معاون وزیر کار https://cdn.icana.ir/d/019/201611103249988327.jpg , نشست مشترک اعضای فراکسیون کار با معاون وزیر کار Icana
نشست مشترک اعضای فراکسیون کار با معاون وزیر کار https://cdn.icana.ir/d/019/201611101614160488.jpg , نشست مشترک اعضای فراکسیون کار با معاون وزیر کار Icana
نشست مشترک اعضای فراکسیون کار با معاون وزیر کار https://cdn.icana.ir/d/019/201611102086644653.jpg , نشست مشترک اعضای فراکسیون کار با معاون وزیر کار Icana
نشست مشترک اعضای فراکسیون کار با معاون وزیر کار https://cdn.icana.ir/d/019/201611107846092991.jpg , نشست مشترک اعضای فراکسیون کار با معاون وزیر کار Icana
نشست مشترک اعضای فراکسیون کار با معاون وزیر کار https://cdn.icana.ir/d/019/201611102000434052.jpg , نشست مشترک اعضای فراکسیون کار با معاون وزیر کار Icana
نشست مشترک اعضای فراکسیون کار با معاون وزیر کار https://cdn.icana.ir/d/019/201611101718902089.jpg , نشست مشترک اعضای فراکسیون کار با معاون وزیر کار Icana
نشست مشترک اعضای فراکسیون کار با معاون وزیر کار https://cdn.icana.ir/d/019/201611108732768837.jpg , نشست مشترک اعضای فراکسیون کار با معاون وزیر کار Icana
نشست مشترک اعضای فراکسیون کار با معاون وزیر کار https://cdn.icana.ir/d/019/201611102160058560.jpg , نشست مشترک اعضای فراکسیون کار با معاون وزیر کار Icana
نشست مشترک اعضای فراکسیون کار با معاون وزیر کار https://cdn.icana.ir/d/019/201611103241641339.jpg , نشست مشترک اعضای فراکسیون کار با معاون وزیر کار Icana
نشست مشترک اعضای فراکسیون کار با معاون وزیر کار https://cdn.icana.ir/d/019/201611102012299097.jpg , نشست مشترک اعضای فراکسیون کار با معاون وزیر کار Icana
نشست مشترک اعضای فراکسیون کار با معاون وزیر کار https://cdn.icana.ir/d/019/201611103925403118.jpg , نشست مشترک اعضای فراکسیون کار با معاون وزیر کار Icana
نشست مشترک اعضای فراکسیون کار با معاون وزیر کار https://cdn.icana.ir/d/019/201611102078133542.jpg , نشست مشترک اعضای فراکسیون کار با معاون وزیر کار Icana
نشست مشترک اعضای فراکسیون کار با معاون وزیر کار https://cdn.icana.ir/d/019/201611107383902320.jpg , نشست مشترک اعضای فراکسیون کار با معاون وزیر کار Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet