هدر اصلی

گزارش تصویری/ نشست کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 مجلس


نشست اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 96 امروز دوشنبه 4 بهمن ماه در محل این کمیسیون برگزار شد.
حمیدرضا راهل دوشنبه 4 بهمن 1395 ساعت 17:10
جلسه کمیسیون تلفیق بودجه 96 https://cdn.icana.ir/d/019/201701100527390032.jpg , جلسه کمیسیون تلفیق بودجه 96 Icana
جلسه کمیسیون تلفیق بودجه 96 https://cdn.icana.ir/d/019/201701109525867699.jpg , جلسه کمیسیون تلفیق بودجه 96 Icana
جلسه کمیسیون تلفیق بودجه 96 https://cdn.icana.ir/d/019/201701100038460866.jpg , جلسه کمیسیون تلفیق بودجه 96 Icana
جلسه کمیسیون تلفیق بودجه 96 https://cdn.icana.ir/d/019/201701109391710306.jpg , جلسه کمیسیون تلفیق بودجه 96 Icana
جلسه کمیسیون تلفیق بودجه 96 https://cdn.icana.ir/d/019/201701106227459127.jpg , جلسه کمیسیون تلفیق بودجه 96 Icana
جلسه کمیسیون تلفیق بودجه 96 https://cdn.icana.ir/d/019/201701109383511799.jpg , جلسه کمیسیون تلفیق بودجه 96 Icana
جلسه کمیسیون تلفیق بودجه 96 https://cdn.icana.ir/d/019/201701100466460216.jpg , جلسه کمیسیون تلفیق بودجه 96 Icana
جلسه کمیسیون تلفیق بودجه 96 https://cdn.icana.ir/d/019/201701100408139016.jpg , جلسه کمیسیون تلفیق بودجه 96 Icana
جلسه کمیسیون تلفیق بودجه 96 https://cdn.icana.ir/d/019/201701109835547681.jpg , جلسه کمیسیون تلفیق بودجه 96 Icana
جلسه کمیسیون تلفیق بودجه 96 https://cdn.icana.ir/d/019/201701106205472221.jpg , جلسه کمیسیون تلفیق بودجه 96 Icana
جلسه کمیسیون تلفیق بودجه 96 https://cdn.icana.ir/d/019/201701100719309636.jpg , جلسه کمیسیون تلفیق بودجه 96 Icana
جلسه کمیسیون تلفیق بودجه 96 https://cdn.icana.ir/d/019/201701100254230673.jpg , جلسه کمیسیون تلفیق بودجه 96 Icana
جلسه کمیسیون تلفیق بودجه 96 https://cdn.icana.ir/d/019/201701100111874773.jpg , جلسه کمیسیون تلفیق بودجه 96 Icana
جلسه کمیسیون تلفیق بودجه 96 https://cdn.icana.ir/d/019/201701100077962765.jpg , جلسه کمیسیون تلفیق بودجه 96 Icana
جلسه کمیسیون تلفیق بودجه 96 https://cdn.icana.ir/d/019/201701107582392237.jpg , جلسه کمیسیون تلفیق بودجه 96 Icana
جلسه کمیسیون تلفیق بودجه 96 https://cdn.icana.ir/d/019/201701100532793594.jpg , جلسه کمیسیون تلفیق بودجه 96 Icana
جلسه کمیسیون تلفیق بودجه 96 https://cdn.icana.ir/d/019/201701108824093442.jpg , جلسه کمیسیون تلفیق بودجه 96 Icana
جلسه کمیسیون تلفیق بودجه 96 https://cdn.icana.ir/d/019/201701108512922822.jpg , جلسه کمیسیون تلفیق بودجه 96 Icana
جلسه کمیسیون تلفیق بودجه 96 https://cdn.icana.ir/d/019/201701108583355453.jpg , جلسه کمیسیون تلفیق بودجه 96 Icana
جلسه کمیسیون تلفیق بودجه 96 https://cdn.icana.ir/d/019/201701107508978331.jpg , جلسه کمیسیون تلفیق بودجه 96 Icana
جلسه کمیسیون تلفیق بودجه 96 https://cdn.icana.ir/d/019/201701100350004146.jpg , جلسه کمیسیون تلفیق بودجه 96 Icana
جلسه کمیسیون تلفیق بودجه 96 https://cdn.icana.ir/d/019/201701109214697079.jpg , جلسه کمیسیون تلفیق بودجه 96 Icana
جلسه کمیسیون تلفیق بودجه 96 https://cdn.icana.ir/d/019/201701109569282522.jpg , جلسه کمیسیون تلفیق بودجه 96 Icana
جلسه کمیسیون تلفیق بودجه 96 https://cdn.icana.ir/d/019/201701106429440535.jpg , جلسه کمیسیون تلفیق بودجه 96 Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet