هدر اصلی

گزارش تصویری/سفر اعضای کمیسیون آموزش به استان قم


محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی به همراه اعضای این کمیسیون طی سفر به استان قم با مراجع عظام تقلید و آیت الله اعرافی رئیس حوزه‌های علمیه سراسر کشور دیدار و گفت و گو کردند.
حمیدرضا راهل سه‌شنبه 12 بهمن 1395 ساعت 10:30
دیدار اعضای کمیسیون آموزش با آیت الله العظمی مکارم شیرازی https://cdn.icana.ir/d/019/201701106226455073.jpg Icana
دیدار اعضای کمیسیون آموزش با آیت الله العظمی مکارم شیرازی https://cdn.icana.ir/d/019/201701106306390519.jpg Icana
دیدار اعضای کمیسیون آموزش با آیت الله العظمی مکارم شیرازی https://cdn.icana.ir/d/019/201701107827716613.jpg Icana
دیدار اعضای کمیسیون آموزش با آیت الله العظمی مکارم شیرازی https://cdn.icana.ir/d/019/201701108706913199.jpg Icana
دیدار اعضای کمیسیون آموزش با آیت الله العظمی مکارم شیرازی https://cdn.icana.ir/d/019/201701108774550884.jpg Icana
دیدار اعضای کمیسیون آموزش با آیت الله العظمی مکارم شیرازی https://cdn.icana.ir/d/019/201701107298814909.jpg Icana
دیدار اعضای کمیسیون آموزش با آیت الله العظمی مکارم شیرازی https://cdn.icana.ir/d/019/201701109012641276.jpg Icana
دیدار اعضای کمیسیون آموزش با آیت الله العظمی مکارم شیرازی https://cdn.icana.ir/d/019/201701107411358055.jpg Icana
دیدار اعضای کمیسیون آموزش با آیت الله العظمی مکارم شیرازی https://cdn.icana.ir/d/019/201701107168943099.jpg Icana
دیدار اعضای کمیسیون آموزش با آیت الله العظمی مکارم شیرازی https://cdn.icana.ir/d/019/201701108170097297.jpg Icana
دیدار اعضای کمیسیون آموزش با آیت الله العظمی مکارم شیرازی https://cdn.icana.ir/d/019/201701108243511203.jpg Icana
دیدار اعضای کمیسیون آموزش با آیت الله العظمی مکارم شیرازی https://cdn.icana.ir/d/019/201701108863057498.jpg Icana
دیدار اعضای کمیسیون آموزش با آیت الله العظمی مکارم شیرازی https://cdn.icana.ir/d/019/201701108301646074.jpg Icana
دیدار اعضای کمیسیون آموزش با آیت الله العظمی مکارم شیرازی https://cdn.icana.ir/d/019/201701108357172328.jpg Icana
دیدار اعضای کمیسیون آموزش با آیت الله العظمی مکارم شیرازی https://cdn.icana.ir/d/019/201701108427604959.jpg Icana
دیدار اعضای کمیسیون آموزش با آیت الله العظمی مکارم شیرازی https://cdn.icana.ir/d/019/201701107486821589.jpg Icana
دیدار اعضای کمیسیون آموزش با آیت الله العظمی نوری همدانی https://cdn.icana.ir/d/019/201701107805077390.jpg Icana
دیدار اعضای کمیسیون آموزش با آیت الله العظمی نوری همدانی https://cdn.icana.ir/d/019/201701107896378949.jpg Icana
دیدار اعضای کمیسیون آموزش با آیت الله العظمی نوری همدانی https://cdn.icana.ir/d/019/201701108497851261.jpg Icana
دیدار اعضای کمیسیون آموزش با آیت الله العظمی نوری همدانی https://cdn.icana.ir/d/019/201701107964016635.jpg Icana
دیدار اعضای کمیسیون آموزش با آیت الله العظمی نوری همدانی https://cdn.icana.ir/d/019/201701108122769550.jpg Icana
دیدار اعضای کمیسیون آموزش با آیت الله العظمی نوری همدانی https://cdn.icana.ir/d/019/201701107408754091.jpg Icana
دیدار اعضای کمیسیون آموزش با آیت الله العظمی نوری همدانی https://cdn.icana.ir/d/019/201701108034449266.jpg Icana
دیدار اعضای کمیسیون آموزش با آیت الله العظمی نوری همدانی https://cdn.icana.ir/d/019/201701107470242896.jpg Icana
دیدار اعضای کمیسیون آموزش با آیت الله العظمی نوری همدانی https://cdn.icana.ir/d/019/201701107561544455.jpg Icana
دیدار اعضای کمیسیون آموزش با آیت الله العظمی نوری همدانی https://cdn.icana.ir/d/019/201701107617070710.jpg Icana
دیدار اعضای کمیسیون آموزش با آیت الله العظمی جوادی آملی https://cdn.icana.ir/d/019/201701107687317011.jpg Icana
دیدار اعضای کمیسیون آموزش با آیت الله العظمی جوادی آملی https://cdn.icana.ir/d/019/201701107760917248.jpg Icana
دیدار اعضای کمیسیون آموزش با آیت الله العظمی جوادی آملی https://cdn.icana.ir/d/019/201701107156463660.jpg Icana
دیدار اعضای کمیسیون آموزش با آیت الله العظمی جوادی آملی https://cdn.icana.ir/d/019/201701107064975776.jpg Icana
دیدار اعضای کمیسیون آموزش با آیت الله العظمی جوادی آملی https://cdn.icana.ir/d/019/201701107291366372.jpg Icana
دیدار اعضای کمیسیون آموزش با آیت الله العظمی جوادی آملی https://cdn.icana.ir/d/019/201701107229877567.jpg Icana
دیدار اعضای کمیسیون آموزش با آیت الله العظمی جوادی آملی https://cdn.icana.ir/d/019/201701107367761554.jpg Icana
دیدار اعضای کمیسیون آموزش با آیت الله العظمی سبحانی https://cdn.icana.ir/d/019/201701106836908208.jpg Icana
دیدار اعضای کمیسیون آموزش با آیت الله العظمی سبحانی https://cdn.icana.ir/d/019/201701108600394503.jpg Icana
دیدار اعضای کمیسیون آموزش با آیت الله العظمی سبحانی https://cdn.icana.ir/d/019/201701106763307971.jpg Icana
دیدار اعضای کمیسیون آموزش با آیت الله العظمی سبحانی https://cdn.icana.ir/d/019/201701106674987688.jpg Icana
دیدار اعضای کمیسیون آموزش با آیت الله العظمی سبحانی https://cdn.icana.ir/d/019/201701103675879964.jpg Icana
دیدار اعضای کمیسیون آموزش با آیت الله العظمی سبحانی https://cdn.icana.ir/d/019/201701104311264284.jpg Icana
دیدار اعضای کمیسیون آموزش با آیت الله العظمی سبحانی https://cdn.icana.ir/d/019/201701105123578677.jpg Icana
دیدار اعضای کمیسیون آموزش با آیت الله العظمی سبحانی https://cdn.icana.ir/d/019/201701105277114361.jpg Icana
دیدار اعضای کمیسیون آموزش با آیت‌الله اعرافی https://cdn.icana.ir/d/019/201701104986998998.jpg Icana
دیدار اعضای کمیسیون آموزش با آیت‌الله اعرافی https://cdn.icana.ir/d/019/201701105332267955.jpg Icana
دیدار اعضای کمیسیون آموزش با آیت‌الله اعرافی https://cdn.icana.ir/d/019/201701108712751320.jpg Icana
دیدار اعضای کمیسیون آموزش با آیت‌الله اعرافی https://cdn.icana.ir/d/019/201701104999110429.jpg Icana
دیدار اعضای کمیسیون آموزش با آیت‌الله اعرافی https://cdn.icana.ir/d/019/201701104940975559.jpg Icana
دیدار اعضای کمیسیون آموزش با آیت‌الله اعرافی https://cdn.icana.ir/d/019/201701105537230639.jpg Icana
دیدار اعضای کمیسیون آموزش با آیت‌الله اعرافی https://cdn.icana.ir/d/019/201701106216243935.jpg Icana
دیدار اعضای کمیسیون آموزش با آیت‌الله اعرافی https://cdn.icana.ir/d/019/201701107097206164.jpg Icana
دیدار اعضای کمیسیون آموزش با آیت‌الله اعرافی https://cdn.icana.ir/d/019/201701105526265009.jpg Icana
دیدار اعضای کمیسیون آموزش با آیت‌الله اعرافی https://cdn.icana.ir/d/019/201701107044847515.jpg Icana
دیدار اعضای کمیسیون آموزش با آیت‌الله اعرافی https://cdn.icana.ir/d/019/201701105503132302.jpg Icana
دیدار اعضای کمیسیون آموزش با آیت‌الله اعرافی https://cdn.icana.ir/d/019/201701105348478640.jpg Icana
دیدار اعضای کمیسیون آموزش با آیت‌الله اعرافی https://cdn.icana.ir/d/019/201701107739484679.jpg Icana
دیدار اعضای کمیسیون آموزش با آیت‌الله اعرافی https://cdn.icana.ir/d/019/201701107171090394.jpg Icana
دیدار اعضای کمیسیون آموزش با آیت‌الله اعرافی https://cdn.icana.ir/d/019/201701105582322430.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet