هدر اصلی

گزارش تصویری/صحن علنی امروز چهارشنبه 13بهمن ماه 95


جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه 13 بهمن به ریاست دکتر علی لاریجانی آغاز شد.
محمدرضا زرندوش چهارشنبه 13 بهمن 1395 ساعت 10:15
صحن علنی امروز چهارشنبه 13بهمن ماه 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201702106454573845.jpg Icana
صحن علنی امروز چهارشنبه 13بهمن ماه 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201702106200979106.jpg Icana
صحن علنی امروز چهارشنبه 13بهمن ماه 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201702101133495194.jpg Icana
صحن علنی امروز چهارشنبه 13بهمن ماه 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201702106565812683.jpg Icana
صحن علنی امروز چهارشنبه 13بهمن ماه 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201702106184954751.jpg Icana
صحن علنی امروز چهارشنبه 13بهمن ماه 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201702106346316282.jpg Icana
صحن علنی امروز چهارشنبه 13 بهمن ماه 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201702105707315357.jpg Icana
صحن علنی امروز چهارشنبه 13بهمن ماه 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201702101790121102.jpg Icana
صحن علنی امروز چهارشنبه 13بهمن ماه 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201702101675155669.jpg Icana
صحن علنی امروز چهارشنبه 13بهمن ماه 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201702106321348100.jpg Icana
صحن علنی امروز چهارشنبه 13بهمن ماه 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201702108474561421.jpg Icana
صحن علنی امروز چهارشنبه 13بهمن ماه 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201702106736191406.jpg Icana
صحن علنی امروز چهارشنبه 13بهمن ماه 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201702108431146598.jpg Icana
صحن علنی امروز چهارشنبه 13بهمن ماه 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201702108760577530.jpg Icana
صحن علنی امروز چهارشنبه 13بهمن ماه 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201702108855233024.jpg Icana
صحن علنی امروز چهارشنبه 13بهمن ماه 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201702109299629388.jpg Icana
صحن علنی امروز چهارشنبه 13بهمن ماه 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201702108330714883.jpg Icana
صحن علنی امروز چهارشنبه 13بهمن ماه 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201702108628283434.jpg Icana
صحن علنی امروز چهارشنبه 13بهمن ماه 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201702107557905433.jpg Icana
صحن علنی امروز چهارشنبه 13بهمن ماه 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201702106776252294.jpg Icana
صحن علنی امروز چهارشنبه 13بهمن ماه 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201702109190253847.jpg Icana
صحن علنی امروز چهارشنبه 13بهمن ماه 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201702104790135771.jpg Icana
صحن علنی امروز چهارشنبه 13 بهمن ماه 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201702101716839922.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
صحن علنی امروز چهارشنبه 13 بهمن ماه 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201702101545975576.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
صحن علنی امروز چهارشنبه 13 بهمن ماه 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201702101385359364.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
صحن علنی امروز چهارشنبه 13 بهمن ماه 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201702101278406109.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
صحن علنی امروز چهارشنبه 13 بهمن ماه 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201702101208718796.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
صحن علنی امروز چهارشنبه 13 بهمن ماه 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201702101810377438.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
صحن علنی امروز چهارشنبه 13بهمن ماه 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201702105791285316.jpg Icana
صحن علنی امروز چهارشنبه 13بهمن ماه 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201702104904728544.jpg Icana
صحن علنی امروز چهارشنبه 13 بهمن ماه 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201702101877269805.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
صحن علنی امروز چهارشنبه 13بهمن ماه 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201702106578483104.jpg Icana
صحن علنی امروز چهارشنبه 13بهمن ماه 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201702106666876752.jpg Icana
صحن علنی امروز چهارشنبه 13بهمن ماه 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201702100238077511.jpg Icana
صحن علنی امروز چهارشنبه 13بهمن ماه 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201702100146216963.jpg Icana
صحن علنی امروز چهارشنبه 13 بهمن ماه 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201702101649947556.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
صحن علنی امروز چهارشنبه 13بهمن ماه 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201702104608277971.jpg Icana
صحن علنی امروز چهارشنبه 13بهمن ماه 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201702101345302922.jpg Icana
صحن علنی امروز چهارشنبه 13بهمن ماه 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201702105259872976.jpg Icana
صحن علنی امروز چهارشنبه 13بهمن ماه 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201702105844016625.jpg Icana
صحن علنی امروز چهارشنبه 13بهمن ماه 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201702101187481656.jpg Icana
صحن علنی امروز چهارشنبه 13بهمن ماه 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201702104731441911.jpg Icana
صحن علنی امروز چهارشنبه 13بهمن ماه 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201702108262890867.jpg Icana
صحن علنی امروز چهارشنبه 13بهمن ماه 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201702105911654311.jpg Icana
صحن علنی امروز چهارشنبه 13بهمن ماه 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201702100855760509.jpg Icana
صحن علنی امروز چهارشنبه 13بهمن ماه 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201702105936995152.jpg Icana
صحن علنی امروز چهارشنبه 13بهمن ماه 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201702108192458236.jpg Icana
صحن علنی امروز چهارشنبه 13بهمن ماه 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201702105217607009.jpg Icana
صحن علنی امروز چهارشنبه 13بهمن ماه 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201702109945167075.jpg Icana
صحن علنی امروز چهارشنبه 13بهمن ماه 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201702105023793230.jpg Icana
صحن علنی امروز چهارشنبه 13 بهمن ماه 95 https://cdn.icana.ir/d/019/201702101612681613.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet