هدر اصلی

گزارش تصویری/ نشست مشترک برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با قطعه سازان و خودروسازان


نشست برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با قطعه سازان و مدیرعامل 2 شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا امروز شنبه، 26 فروردین در کمیسیون صنایع و معادن با موضوع بررسی مشکلات قطعه سازان تشکیل شد.
محسن نوروزی‌فرد شنبه 26 فروردین 1396 ساعت 18:43
نشست مشترک برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با قطعه سازان و خودروسازان https://cdn.icana.ir/d/019/201704105993648753.jpg , نشست کمیسیون صنایع با قطعه سازان و خودروسازان Icana
نشست مشترک برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با قطعه سازان و خودروسازان https://cdn.icana.ir/d/019/201704108468666321.jpg , نشست کمیسیون صنایع با قطعه سازان و خودروسازان Icana
نشست مشترک برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با قطعه سازان و خودروسازان https://cdn.icana.ir/d/019/201704108081659508.jpg , نشست کمیسیون صنایع با قطعه سازان و خودروسازان Icana
نشست مشترک برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با قطعه سازان و خودروسازان https://cdn.icana.ir/d/019/201704105750115819.jpg , نشست کمیسیون صنایع با قطعه سازان و خودروسازان Icana
نشست مشترک برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با قطعه سازان و خودروسازان https://cdn.icana.ir/d/019/201704108100665139.jpg , نشست کمیسیون صنایع با قطعه سازان و خودروسازان Icana
نشست مشترک برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با قطعه سازان و خودروسازان https://cdn.icana.ir/d/019/201704108313081011.jpg , نشست کمیسیون صنایع با قطعه سازان و خودروسازان Icana
نشست مشترک برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با قطعه سازان و خودروسازان https://cdn.icana.ir/d/019/201704108360408758.jpg , نشست کمیسیون صنایع با قطعه سازان و خودروسازان Icana
نشست مشترک برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با قطعه سازان و خودروسازان https://cdn.icana.ir/d/019/201704107967439394.jpg , نشست کمیسیون صنایع با قطعه سازان و خودروسازان Icana
نشست مشترک برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با قطعه سازان و خودروسازان https://cdn.icana.ir/d/019/201704107697820300.jpg , نشست کمیسیون صنایع با قطعه سازان و خودروسازان Icana
نشست مشترک برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با قطعه سازان و خودروسازان https://cdn.icana.ir/d/019/201704108217121209.jpg , نشست کمیسیون صنایع با قطعه سازان و خودروسازان Icana
نشست مشترک برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با قطعه سازان و خودروسازان https://cdn.icana.ir/d/019/201704105656205644.jpg , نشست کمیسیون صنایع با قطعه سازان و خودروسازان Icana
نشست مشترک برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با قطعه سازان و خودروسازان https://cdn.icana.ir/d/019/201704106053833251.jpg , نشست کمیسیون صنایع با قطعه سازان و خودروسازان Icana
نشست مشترک برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با قطعه سازان و خودروسازان https://cdn.icana.ir/d/019/201704106018616935.jpg , نشست کمیسیون صنایع با قطعه سازان و خودروسازان Icana
نشست مشترک برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با قطعه سازان و خودروسازان https://cdn.icana.ir/d/019/201704105897688951.jpg , نشست کمیسیون صنایع با قطعه سازان و خودروسازان Icana
نشست مشترک برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با قطعه سازان و خودروسازان https://cdn.icana.ir/d/019/201704106168053364.jpg , نشست کمیسیون صنایع با قطعه سازان و خودروسازان Icana
نشست مشترک برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با قطعه سازان و خودروسازان https://cdn.icana.ir/d/019/201704105501738312.jpg , نشست کمیسیون صنایع با قطعه سازان و خودروسازان Icana
نشست مشترک برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با قطعه سازان و خودروسازان https://cdn.icana.ir/d/019/201704108484504347.jpg , نشست کمیسیون صنایع با قطعه سازان و خودروسازان Icana
نشست مشترک برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با قطعه سازان و خودروسازان https://cdn.icana.ir/d/019/201704107830300726.jpg , نشست کمیسیون صنایع با قطعه سازان و خودروسازان Icana
نشست مشترک برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با قطعه سازان و خودروسازان https://cdn.icana.ir/d/019/201704105765953845.jpg , نشست کمیسیون صنایع با قطعه سازان و خودروسازان Icana
نشست مشترک برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با قطعه سازان و خودروسازان https://cdn.icana.ir/d/019/201704107563849237.jpg , نشست کمیسیون صنایع با قطعه سازان و خودروسازان Icana
نشست مشترک برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با قطعه سازان و خودروسازان https://cdn.icana.ir/d/019/201704109368764179.jpg , نشست کمیسیون صنایع با قطعه سازان و خودروسازان Icana
نشست مشترک برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با قطعه سازان و خودروسازان https://cdn.icana.ir/d/019/201704107446461518.jpg , نشست کمیسیون صنایع با قطعه سازان و خودروسازان Icana
نشست مشترک برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با قطعه سازان و خودروسازان https://cdn.icana.ir/d/019/201704107427642217.jpg , نشست کمیسیون صنایع با قطعه سازان و خودروسازان Icana
نشست مشترک برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با قطعه سازان و خودروسازان https://cdn.icana.ir/d/019/201704107580618911.jpg , نشست کمیسیون صنایع با قطعه سازان و خودروسازان Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet