ایام محرم 1398

گزارش تصویری/ برگزاری نشست کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی


نشست کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه 27 فروردین 96 برگزار شد.
حمیدرضا راهل یکشنبه 27 فروردین 1396 ساعت 19:40
نشست کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201704101284810479.jpg , نشست کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورا Icana
نشست کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201704101577907117.jpg , نشست کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورا Icana
نشست کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201704101504679540.jpg , نشست کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورا Icana
نشست کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201704101367540871.jpg , نشست کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورا Icana
نشست کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201704100982211026.jpg , نشست کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورا Icana
نشست کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201704101443004405.jpg , نشست کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورا Icana
نشست کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201704102772521168.jpg , نشست کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورا Icana
نشست کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201704104811713542.jpg , نشست کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورا Icana
نشست کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201704100896685688.jpg , نشست کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورا Icana
نشست کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201704104722834269.jpg , نشست کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورا Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet