ایام محرم 1398

گزارش تصویری/ نشست مشترک کمیسیون بهداشت و درمان و اجتماعی


فراکسیون حمایت از حقوق معلولان امروز دوشنبه، 28 فروردین با حضور نمایندگان و کارشناسانی از نهادهایی چون سازمان بهزیستی، وزارت راه و شهرسازی، انجمن های حمایت از معلولان و شهرداری تهران به بررسی لایحه حمایت از حقوق معلولان اعاده شده از شورای نگهبان پرداخت.
حمیدرضا راهل دوشنبه 28 فروردین 1396 ساعت 14:52
نشست مشترک کمیسیون بهداشت و درمان و اجتماعی با موضوع بررسی لایحه حمایت از حقوق معلولان https://cdn.icana.ir/d/019/201704104583802315.jpg , نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی Icana
نشست مشترک کمیسیون بهداشت و درمان و اجتماعی با موضوع بررسی لایحه حمایت از حقوق معلولان https://cdn.icana.ir/d/019/201704106645726914.jpg , نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی Icana
نشست مشترک کمیسیون بهداشت و درمان و اجتماعی با موضوع بررسی لایحه حمایت از حقوق معلولان https://cdn.icana.ir/d/019/201704104100045016.jpg , نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی Icana
نشست مشترک کمیسیون بهداشت و درمان و اجتماعی با موضوع بررسی لایحه حمایت از حقوق معلولان https://cdn.icana.ir/d/019/201704100123016260.jpg , نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی Icana
نشست مشترک کمیسیون بهداشت و درمان و اجتماعی با موضوع بررسی لایحه حمایت از حقوق معلولان https://cdn.icana.ir/d/019/201704104314746182.jpg , نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی Icana
نشست مشترک کمیسیون بهداشت و درمان و اجتماعی با موضوع بررسی لایحه حمایت از حقوق معلولان https://cdn.icana.ir/d/019/201704104651440001.jpg , نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی Icana
نشست مشترک کمیسیون بهداشت و درمان و اجتماعی با موضوع بررسی لایحه حمایت از حقوق معلولان https://cdn.icana.ir/d/019/201704106746344959.jpg , نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی Icana
نشست مشترک کمیسیون بهداشت و درمان و اجتماعی با موضوع بررسی لایحه حمایت از حقوق معلولان https://cdn.icana.ir/d/019/201704106602684751.jpg , نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی Icana
نشست مشترک کمیسیون بهداشت و درمان و اجتماعی با موضوع بررسی لایحه حمایت از حقوق معلولان https://cdn.icana.ir/d/019/201704106471322304.jpg , نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی Icana
نشست مشترک کمیسیون بهداشت و درمان و اجتماعی با موضوع بررسی لایحه حمایت از حقوق معلولان https://cdn.icana.ir/d/019/201704106535978714.jpg , نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی Icana
نشست مشترک کمیسیون بهداشت و درمان و اجتماعی با موضوع بررسی لایحه حمایت از حقوق معلولان https://cdn.icana.ir/d/019/201704104010234095.jpg , نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی Icana
نشست مشترک کمیسیون بهداشت و درمان و اجتماعی با موضوع بررسی لایحه حمایت از حقوق معلولان https://cdn.icana.ir/d/019/201704103848313575.jpg , نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی Icana
نشست مشترک کمیسیون بهداشت و درمان و اجتماعی با موضوع بررسی لایحه حمایت از حقوق معلولان https://cdn.icana.ir/d/019/201704103615587764.jpg , نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی Icana
نشست مشترک کمیسیون بهداشت و درمان و اجتماعی با موضوع بررسی لایحه حمایت از حقوق معلولان https://cdn.icana.ir/d/019/201704103682666460.jpg , نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی Icana
نشست مشترک کمیسیون بهداشت و درمان و اجتماعی با موضوع بررسی لایحه حمایت از حقوق معلولان https://cdn.icana.ir/d/019/201704103574408897.jpg , نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی Icana
نشست مشترک کمیسیون بهداشت و درمان و اجتماعی با موضوع بررسی لایحه حمایت از حقوق معلولان https://cdn.icana.ir/d/019/201704103781793867.jpg , نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی Icana
نشست مشترک کمیسیون بهداشت و درمان و اجتماعی با موضوع بررسی لایحه حمایت از حقوق معلولان https://cdn.icana.ir/d/019/201704104173880919.jpg , نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی Icana
نشست مشترک کمیسیون بهداشت و درمان و اجتماعی با موضوع بررسی لایحه حمایت از حقوق معلولان https://cdn.icana.ir/d/019/201704104628152759.jpg , نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی Icana
نشست مشترک کمیسیون بهداشت و درمان و اجتماعی با موضوع بررسی لایحه حمایت از حقوق معلولان https://cdn.icana.ir/d/019/201704104224748931.jpg , نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet