ایام محرم 1398

گزارش تصویری/ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس


اسامی ناطقان میان دستور در نشست علنی امروز سه شنبه، 29 فروردین ماه مجلس شورای اسلامی، به شرح ذیل است: سید مصطفی ذوالقدر- محمد کاظمی -رامین نورقلی پور -محمدقسیم عثمانی- ولی داداشی. ولی داداشی
محمد صوری سه‌شنبه 29 فروردین 1396 ساعت 15:36
سید مصطفی ذوالقدر در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201704109521482837.jpg , ناطقان میان دستور 29 فروردین Icana
سید مصطفی ذوالقدر در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201704101533284871.jpg , ناطقان میان دستور 29 فروردین Icana
سید مصطفی ذوالقدر در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201704101367637757.jpg , ناطقان میان دستور 29 فروردین Icana
ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201704103557236575.jpg , ناطقان میان دستور 29 فروردین Icana
ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201704103789217067.jpg , ناطقان میان دستور 29 فروردین Icana
محمد کاظمی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201704101617505901.jpg , ناطقان میان دستور 29 فروردین Icana
محمد کاظمی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201704104694965800.jpg , ناطقان میان دستور 29 فروردین Icana
محمد کاظمی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201704102024822653.jpg , ناطقان میان دستور 29 فروردین Icana
محمد کاظمی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201704103700896784.jpg , ناطقان میان دستور 29 فروردین Icana
ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201704102112024959.jpg , ناطقان میان دستور 29 فروردین Icana
ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201704103468357302.jpg , ناطقان میان دستور 29 فروردین Icana
رامین نورقلی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201704103887971815.jpg , ناطقان میان دستور 29 فروردین Icana
رامین نورقلی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201704101698931986.jpg , ناطقان میان دستور 29 فروردین Icana
رامین نورقلی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201704101117955942.jpg , ناطقان میان دستور 29 فروردین Icana
ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201704105927164189.jpg , ناطقان میان دستور 29 فروردین Icana
ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201704104145479478.jpg , ناطقان میان دستور 29 فروردین Icana
محمدقسیم عثمانی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201704105820583594.jpg , ناطقان میان دستور 29 فروردین Icana
محمدقسیم عثمانی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201704106080699873.jpg , ناطقان میان دستور 29 فروردین Icana
محمدقسیم عثمانی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201704101283230397.jpg , ناطقان میان دستور 29 فروردین Icana
محمدقسیم عثمانی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201704101196028091.jpg , ناطقان میان دستور 29 فروردین Icana
ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201704102463442796.jpg , ناطقان میان دستور 29 فروردین Icana
ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201704101780358070.jpg , ناطقان میان دستور 29 فروردین Icana
ولی داداشی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201704101867560376.jpg , ناطقان میان دستور 29 فروردین Icana
ولی داداشی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201704101951781406.jpg , ناطقان میان دستور 29 فروردین Icana
ولی داداشی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201704101446082566.jpg , ناطقان میان دستور 29 فروردین Icana
ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201704103519970633.jpg , ناطقان میان دستور 29 فروردین Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet