هدر اصلی سایت

گزارش تصویری/ بازدید جمعی از مدیران دیوان محاسبات کشور از خبرگزاری خانه ملت


جمعی از مدیران دیوان محاسبات کشور صبح امروز یکشنبه از تحریریه خبرگزاری خانه ملت بازدید کردند.
عکس: محمد صوری یکشنبه 17 اردیبهشت 1396 ساعت 11:36
بازدید جمعی از مدیران دیوان محاسبات کشور از خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201705101568133324.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
بازدید جمعی از مدیران دیوان محاسبات کشور از خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201705101806262696.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
بازدید جمعی از مدیران دیوان محاسبات کشور از خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201705109392681522.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
بازدید جمعی از مدیران دیوان محاسبات کشور از خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201705106678095153.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
بازدید جمعی از مدیران دیوان محاسبات کشور از خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201705101717197094.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
بازدید جمعی از مدیران دیوان محاسبات کشور از خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201705109294672093.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
بازدید جمعی از مدیران دیوان محاسبات کشور از خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201705101625150216.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
بازدید جمعی از مدیران دیوان محاسبات کشور از خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201705100692162188.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
بازدید جمعی از مدیران دیوان محاسبات کشور از خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201705101134916742.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
بازدید جمعی از مدیران دیوان محاسبات کشور از خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201705101639932629.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
بازدید جمعی از مدیران دیوان محاسبات کشور از خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201705105526153661.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
بازدید جمعی از مدیران دیوان محاسبات کشور از خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201705105809933813.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
بازدید جمعی از مدیران دیوان محاسبات کشور از خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201705106942683344.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana
بازدید جمعی از مدیران دیوان محاسبات کشور از خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201705102936228440.jpg , مجلس شورای اسلامی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000