ایام محرم 1398

گزارش تصویری/ حضور هیأت پارلمانی ایران در نشست کمیته اجرایی و مالی مجمع مجالس آسیایی


اعضای هیأت پارلمانی ایران به ریاست سیده فاطمه ذوالقدر ضمن حضور در نشست کمیته اجرایی و مالی مجمع مجالس آسیایی با رئیس مجلس امارات متحده عربی دیدار و گفت و گو کردند.
دوشنبه 1 خرداد 1396 ساعت 15:41
حضور هیأت پارلمانی ایران در نشست کمیته اجرایی و مالی مجمع مجالس آسیایی https://cdn.icana.ir/d/019/201705105756935014.jpg , حضور هیأت پارلمانی ایران در نشست کمیته اجرایی و ما Icana
حضور هیأت پارلمانی ایران در نشست کمیته اجرایی و مالی مجمع مجالس آسیایی https://cdn.icana.ir/d/019/201705105656316970.jpg , حضور هیأت پارلمانی ایران در نشست کمیته اجرایی و ما Icana
حضور هیأت پارلمانی ایران در نشست کمیته اجرایی و مالی مجمع مجالس آسیایی https://cdn.icana.ir/d/019/201705105860534335.jpg , حضور هیأت پارلمانی ایران در نشست کمیته اجرایی و ما Icana
حضور هیأت پارلمانی ایران در نشست کمیته اجرایی و مالی مجمع مجالس آسیایی https://cdn.icana.ir/d/019/201705106217894285.jpg , حضور هیأت پارلمانی ایران در نشست کمیته اجرایی و ما Icana
حضور هیأت پارلمانی ایران در نشست کمیته اجرایی و مالی مجمع مجالس آسیایی https://cdn.icana.ir/d/019/201705105779294580.jpg , حضور هیأت پارلمانی ایران در نشست کمیته اجرایی و ما Icana
حضور هیأت پارلمانی ایران در نشست کمیته اجرایی و مالی مجمع مجالس آسیایی https://cdn.icana.ir/d/019/201705104148615348.jpg , حضور هیأت پارلمانی ایران در نشست کمیته اجرایی و ما Icana
حضور هیأت پارلمانی ایران در نشست کمیته اجرایی و مالی مجمع مجالس آسیایی https://cdn.icana.ir/d/019/201705103515839644.jpg , حضور هیأت پارلمانی ایران در نشست کمیته اجرایی و ما Icana
حضور هیأت پارلمانی ایران در نشست کمیته اجرایی و مالی مجمع مجالس آسیایی https://cdn.icana.ir/d/019/201705103610681468.jpg , حضور هیأت پارلمانی ایران در نشست کمیته اجرایی و ما Icana
حضور هیأت پارلمانی ایران در نشست کمیته اجرایی و مالی مجمع مجالس آسیایی https://cdn.icana.ir/d/019/201705103693411860.jpg , حضور هیأت پارلمانی ایران در نشست کمیته اجرایی و ما Icana
حضور هیأت پارلمانی ایران در نشست کمیته اجرایی و مالی مجمع مجالس آسیایی https://cdn.icana.ir/d/019/201705104877272441.jpg , حضور هیأت پارلمانی ایران در نشست کمیته اجرایی و ما Icana
حضور هیأت پارلمانی ایران در نشست کمیته اجرایی و مالی مجمع مجالس آسیایی https://cdn.icana.ir/d/019/201705103826637605.jpg , حضور هیأت پارلمانی ایران در نشست کمیته اجرایی و ما Icana
حضور هیأت پارلمانی ایران در نشست کمیته اجرایی و مالی مجمع مجالس آسیایی https://cdn.icana.ir/d/019/201705104980871761.jpg , حضور هیأت پارلمانی ایران در نشست کمیته اجرایی و ما Icana
حضور هیأت پارلمانی ایران در نشست کمیته اجرایی و مالی مجمع مجالس آسیایی https://cdn.icana.ir/d/019/201705102795803883.jpg , هیأت پارلمانی ایران, نشست کمیته اجرایی و مالی مجمع مجالس آسیایی Icana
حضور هیأت پارلمانی ایران در نشست کمیته اجرایی و مالی مجمع مجالس آسیایی https://cdn.icana.ir/d/019/201705100501311667.jpg , هیأت پارلمانی ایران, نشست کمیته اجرایی و مالی مجمع مجالس آسیایی Icana
حضور هیأت پارلمانی ایران در نشست کمیته اجرایی و مالی مجمع مجالس آسیایی https://cdn.icana.ir/d/019/201705108985222329.jpg , هیأت پارلمانی ایران, نشست کمیته اجرایی و مالی مجمع مجالس آسیایی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet