هدر اصلی سایت

گزارش تصویری/ استقبال رسمی از دکتر لاریجانی در فرودگاه مهرآباد بعد از بازگشت از سفرش به کره جنوبی


دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که در رأس هیاتی پارلمانی به منظور شرکت در دومین نشست روسای مجالس اوراسیا به کشور کره جنوبی سفر کرده بود، بعدازظهر امروز وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد و مورد استقبال مقامات کشوری قرار گرفت.
عکس: محمدرضا زرندوش پنج‌شنبه 8 تیر 1396 ساعت 20:59
استقبال رسمی از دکتر لاریجانی در فرودگاه مهرآباد بعد از بازگشت از سفرش به کره جنوبی https://cdn.icana.ir/d/019/201706103137932454.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
استقبال رسمی از دکتر لاریجانی در فرودگاه مهرآباد بعد از بازگشت از سفرش به کره جنوبی https://cdn.icana.ir/d/019/201706107535381368.jpg , دکتر علی لاریجانی, استقبال رسمی Icana
استقبال رسمی از دکتر لاریجانی در فرودگاه مهرآباد بعد از بازگشت از سفرش به کره جنوبی https://cdn.icana.ir/d/019/201706107521220310.jpg , دکتر علی لاریجانی, استقبال رسمی Icana
استقبال رسمی از دکتر لاریجانی در فرودگاه مهرآباد بعد از بازگشت از سفرش به کره جنوبی https://cdn.icana.ir/d/019/201706108559635798.jpg , دکتر علی لاریجانی, استقبال رسمی Icana
استقبال رسمی حسن زمانی از دکتر لاریجانی در فرودگاه مهرآباد بعد از بازگشت از سفرش به کره جنوبی https://cdn.icana.ir/d/019/201706108453055203.jpg , دکتر علی لاریجانی, استقبال رسمی Icana
استقبال رسمی از دکتر لاریجانی در فرودگاه مهرآباد بعد از بازگشت از سفرش به کره جنوبی https://cdn.icana.ir/d/019/201706103462667075.jpg , دکتر علی لاریجانی, استقبال رسمی Icana
استقبال رسمی از دکتر لاریجانی در فرودگاه مهرآباد بعد از بازگشت از سفرش به کره جنوبی https://cdn.icana.ir/d/019/201706103526019177.jpg , دکتر علی لاریجانی, استقبال رسمی Icana
استقبال رسمی از دکتر لاریجانی در فرودگاه مهرآباد بعد از بازگشت از سفرش به کره جنوبی https://cdn.icana.ir/d/019/201706103631109135.jpg , دکتر علی لاریجانی, استقبال رسمی Icana
استقبال رسمی مهدی کیایی از دکتر لاریجانی در فرودگاه مهرآباد بعد از بازگشت از سفرش به کره جنوبی https://cdn.icana.ir/d/019/201706103688685016.jpg , دکتر علی لاریجانی, استقبال رسمی Icana
استقبال رسمی از دکتر لاریجانی در فرودگاه مهرآباد بعد از بازگشت از سفرش به کره جنوبی https://cdn.icana.ir/d/019/201706103255133843.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
استقبال رسمی مدیران ارشد نهاد قانونگذاری کشوراز دکتر لاریجانی در فرودگاه مهرآباد بعد از بازگشت از سفرش به کره جنوبی https://cdn.icana.ir/d/019/201706103796942579.jpg , دکتر علی لاریجانی, استقبال رسمی Icana
استقبال رسمی مدیران ارشد نهاد قانونگذاری کشور از دکتر لاریجانی در فرودگاه مهرآباد بعد از بازگشت از سفرش به کره جنوبی https://cdn.icana.ir/d/019/201706108383554220.jpg , دکتر علی لاریجانی, استقبال رسمی Icana
استقبال رسمی مدیران ارشد نهاد قانونگذاری کشور از دکتر لاریجانی در فرودگاه مهرآباد بعد از بازگشت از سفرش به کره جنوبی https://cdn.icana.ir/d/019/201706108291693672.jpg , دکتر علی لاریجانی, استقبال رسمی Icana
استقبال رسمی از دکتر لاریجانی در فرودگاه مهرآباد بعد از بازگشت از سفرش به کره جنوبی https://cdn.icana.ir/d/019/201706109266570728.jpg , دکتر علی لاریجانی, استقبال رسمی Icana
استقبال رسمی از دکتر لاریجانی در فرودگاه مهرآباد بعد از بازگشت از سفرش به کره جنوبی https://cdn.icana.ir/d/019/201706104143127907.jpg , دکتر علی لاریجانی, استقبال رسمی Icana
استقبال رسمی مدیران ارشد نهاد قانونگذاری کشور از دکتر لاریجانی در فرودگاه مهرآباد بعد از بازگشت از سفرش به کره جنوبی https://cdn.icana.ir/d/019/201706104275608332.jpg , دکتر علی لاریجانی, استقبال رسمی Icana
استقبال رسمی از دکتر لاریجانی در فرودگاه مهرآباد بعد از بازگشت از سفرش به کره جنوبی https://cdn.icana.ir/d/019/201706103437923291.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
استقبال رسمی مدیران ارشد نهاد قانونگذاری کشور از دکتر لاریجانی در فرودگاه مهرآباد بعد از بازگشت از سفرش به کره جنوبی https://cdn.icana.ir/d/019/201706104282502532.jpg , دکتر علی لاریجانی, استقبال رسمی Icana
استقبال رسمی از دکتر لاریجانی در فرودگاه مهرآباد بعد از بازگشت از سفرش به کره جنوبی https://cdn.icana.ir/d/019/201706103348112369.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
استقبال رسمی مدیران ارشد نهاد قانونگذاری کشور از دکتر لاریجانی در فرودگاه مهرآباد بعد از بازگشت از سفرش به کره جنوبی https://cdn.icana.ir/d/019/201706104423926784.jpg , دکتر علی لاریجانی, استقبال رسمی Icana
استقبال رسمی از دکتر لاریجانی در فرودگاه مهرآباد بعد از بازگشت از سفرش به کره جنوبی https://cdn.icana.ir/d/019/201706104384238555.jpg , دکتر علی لاریجانی, استقبال رسمی Icana
خبرنگاران در مراسم استقبال رسمی از دکتر لاریجانی در فرودگاه مهرآباد بعد از بازگشت از سفرش به کره جنوبی https://cdn.icana.ir/d/019/201706104511129089.jpg , دکتر علی لاریجانی, استقبال رسمی Icana
استقبال رسمی از دکتر لاریجانی در فرودگاه مهرآباد بعد از بازگشت از سفرش به کره جنوبی https://cdn.icana.ir/d/019/201706104541873492.jpg , دکتر علی لاریجانی, استقبال رسمی Icana
استقبال رسمی از دکتر لاریجانی در فرودگاه مهرآباد بعد از بازگشت از سفرش به کره جنوبی https://cdn.icana.ir/d/019/201706103595558228.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
استقبال رسمی از دکتر لاریجانی در فرودگاه مهرآباد بعد از بازگشت از سفرش به کره جنوبی https://cdn.icana.ir/d/019/201706104644354834.jpg , دکتر علی لاریجانی, استقبال رسمی Icana
استقبال رسمی از دکتر لاریجانی در فرودگاه مهرآباد بعد از بازگشت از سفرش به کره جنوبی https://cdn.icana.ir/d/019/201706104672117961.jpg , دکتر علی لاریجانی, استقبال رسمی Icana
استقبال رسمی مهدی کیایی، محمد یثربی و حسین امیرعبدالهیان از دکتر لاریجانی در فرودگاه مهرآباد بعد از بازگشت از سفرش به کره جنوبی https://cdn.icana.ir/d/019/201706104774412973.jpg , دکتر علی لاریجانی, استقبال رسمی Icana
استقبال رسمی حسن زمانی و مدیران ارشد نهاد قانونگذاری کشور از دکتر لاریجانی در فرودگاه مهرآباد بعد از بازگشت از سفرش به کره جنوبی https://cdn.icana.ir/d/019/201706104897576913.jpg , دکتر علی لاریجانی, استقبال رسمی Icana
استقبال رسمی از دکتر لاریجانی در فرودگاه مهرآباد بعد از بازگشت از سفرش به کره جنوبی https://cdn.icana.ir/d/019/201706104984779219.jpg , دکتر علی لاریجانی, استقبال رسمی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000