هدر اصلی

یزد؛ میراث جهانی ایران در یونسکو

گزارش تصویری/ جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد


«شهر تاریخی یزد» به عنوان یکی از نخستین شهرهای خشتی دنیا و بیست‌ و دومین اثر تاریخی ایران در چهل و یکمین اجلاس کمیته یونسکو در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.
سه‌شنبه 20 تیر 1396 ساعت 10:25
بادگیرهای قدیمی از جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد https://cdn.icana.ir/d/019/201707101232700428.jpg , جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد Icana
جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد https://cdn.icana.ir/d/019/201707101002210573.jpg , جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد Icana
بادگیرهای قدیمی از جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد https://cdn.icana.ir/d/019/201707104350672599.jpg , جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد Icana
بافت تاریخی و خشتی از جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد https://cdn.icana.ir/d/019/201707101469152833.jpg , جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد Icana
بادگیرهای قدیمی از جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد https://cdn.icana.ir/d/019/201707104245582641.jpg , جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد Icana
بادگیرهای قدیمی از جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد https://cdn.icana.ir/d/019/201707104440483520.jpg , جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد Icana
مجموعه میدان امیرچخماق از جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد https://cdn.icana.ir/d/019/201707104291419750.jpg , جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد Icana
جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد https://cdn.icana.ir/d/019/201707101324933635.jpg , جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد Icana
مجموعه میدان امیرچخماق از جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد https://cdn.icana.ir/d/019/201707104922145827.jpg , جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد Icana
بادگیرهای قدیمی از جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد https://cdn.icana.ir/d/019/201707104786311467.jpg , جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد Icana
جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد https://cdn.icana.ir/d/019/201707101114753720.jpg , جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد Icana
آب انبارهای قدیمی از جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد https://cdn.icana.ir/d/019/201707101374311009.jpg , جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد Icana
جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد https://cdn.icana.ir/d/019/201707100973515797.jpg , جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد Icana
بادگیرهای قدیمی از جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد https://cdn.icana.ir/d/019/201707104390547157.jpg , جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد Icana
آب انبارهای قدیمی از جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد https://cdn.icana.ir/d/019/201707104304835489.jpg , جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد Icana
بافت تاریخی و خشتی از جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد https://cdn.icana.ir/d/019/201707101731877728.jpg , جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد Icana
جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد https://cdn.icana.ir/d/019/201707100138199696.jpg , جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد Icana
بافت تاریخی و خشتی از جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد https://cdn.icana.ir/d/019/201707109999942921.jpg , جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد Icana
بافت تاریخی و خشتی از جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد https://cdn.icana.ir/d/019/201707101781441431.jpg , جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد Icana
مجموعه میدان امیرچخماق از جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد https://cdn.icana.ir/d/019/201707100807868683.jpg , جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد Icana
جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد https://cdn.icana.ir/d/019/201707101840135291.jpg , جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد Icana
بافت تاریخی و خشتی از جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد https://cdn.icana.ir/d/019/201707102053482811.jpg , جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد Icana
جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد https://cdn.icana.ir/d/019/201707101811440515.jpg , جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد Icana
جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد https://cdn.icana.ir/d/019/201707100768180454.jpg , جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد Icana
بافت تاریخی و خشتی از جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد https://cdn.icana.ir/d/019/201707100028637825.jpg , جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد Icana
جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد https://cdn.icana.ir/d/019/201707101032209657.jpg , جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد Icana
مجموعه میدان امیرچخماق از جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد https://cdn.icana.ir/d/019/201707101248538453.jpg , جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد Icana
بافت تاریخی و خشتی از جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد https://cdn.icana.ir/d/019/201707102024601706.jpg , جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد Icana
جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد https://cdn.icana.ir/d/019/201707100820725433.jpg , جاذبه های گردشگری شهر جهانی یزد Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet