هدر اصلی سایت

گزارش تصویری/ بازدید خبرنگاران و روزنامه نگاران اورامانات از تحریریه خبرگزاری خانه ملت


اصحاب رسانه، روزنامه نگاران و خبرنگاران سایت های خبری حوزه شهرستان های اورامانات استان کرمانشاه صبح امروز به همراه شهاب نادری نماینده این شهرستان از تحریریه خبرگزاری خانه ملت بازدید کردند.
عکس: فوأد فاضلی سه‌شنبه 20 تیر 1396 ساعت 14:45
بازدید خبرنگاران و روزنامه نگاران اورامانات از تحریریه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201707104390248622.jpg , بازدید خبرنگاران و روزنامه نگاران اورامانات از تحر Icana
بازدید خبرنگاران و روزنامه نگاران اورامانات از تحریریه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201707102732156771.jpg , بازدید خبرنگاران و روزنامه نگاران اورامانات از تحر Icana
بازدید خبرنگاران و روزنامه نگاران اورامانات از تحریریه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201707102689114607.jpg , بازدید خبرنگاران و روزنامه نگاران اورامانات از تحر Icana
بازدید خبرنگاران و روزنامه نگاران اورامانات از تحریریه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201707102741473256.jpg , بازدید خبرنگاران و روزنامه نگاران اورامانات از تحر Icana
بازدید خبرنگاران و روزنامه نگاران اورامانات از تحریریه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201707104671420158.jpg , بازدید خبرنگاران و روزنامه نگاران اورامانات از تحر Icana
بازدید خبرنگاران و روزنامه نگاران اورامانات از تحریریه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201707104364721451.jpg , بازدید خبرنگاران و روزنامه نگاران اورامانات از تحر Icana
بازدید خبرنگاران و روزنامه نگاران اورامانات از تحریریه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201707104775578467.jpg , بازدید خبرنگاران و روزنامه نگاران اورامانات از تحر Icana
بازدید خبرنگاران و روزنامه نگاران اورامانات از تحریریه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201707103740889573.jpg , بازدید خبرنگاران و روزنامه نگاران اورامانات از تحر Icana
بازدید خبرنگاران و روزنامه نگاران اورامانات از تحریریه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201707104637135491.jpg , بازدید خبرنگاران و روزنامه نگاران اورامانات از تحر Icana
بازدید خبرنگاران و روزنامه نگاران اورامانات از تحریریه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201707104744275076.jpg , بازدید خبرنگاران و روزنامه نگاران اورامانات از تحر Icana
بازدید خبرنگاران و روزنامه نگاران اورامانات از تحریریه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201707104013590218.jpg , بازدید خبرنگاران و روزنامه نگاران اورامانات از تحر Icana
بازدید خبرنگاران و روزنامه نگاران اورامانات از تحریریه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201707104098556567.jpg , بازدید خبرنگاران و روزنامه نگاران اورامانات از تحر Icana
بازدید خبرنگاران و روزنامه نگاران اورامانات از تحریریه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201707104231223323.jpg , بازدید خبرنگاران و روزنامه نگاران اورامانات از تحر Icana
بازدید خبرنگاران و روزنامه نگاران اورامانات از تحریریه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201707105167798247.jpg , بازدید خبرنگاران و روزنامه نگاران اورامانات از تحر Icana
بازدید خبرنگاران و روزنامه نگاران اورامانات از تحریریه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201707104214826308.jpg , بازدید خبرنگاران و روزنامه نگاران اورامانات از تحر Icana
بازدید خبرنگاران و روزنامه نگاران اورامانات از تحریریه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201707104251805645.jpg , بازدید خبرنگاران و روزنامه نگاران اورامانات از تحر Icana
بازدید خبرنگاران و روزنامه نگاران اورامانات از تحریریه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201707104509844949.jpg , بازدید خبرنگاران و روزنامه نگاران اورامانات از تحر Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000