هدر اصلی سایت

گزارش تصویری/ برگزاری نشست ویژه کمیسیون اجتماعی


کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی امروز با حضور دستگاه‌ها و متولیان بررسی آسیب‌های اجتماعی برگزار و مسئولان مرتبط نسبت به ارائه گزارش اقدام کردند.
عکس: امین شانه بند سه‌شنبه 20 تیر 1396 ساعت 21:12
برگزاری نشست ویژه کمیسیون اجتماعی https://cdn.icana.ir/d/019/201707106907578028.jpg , مجلس شورای اسلامی, آسیب‌های اجتماعی, نشست ویژه کمیسیون اجتماعی Icana
برگزاری نشست ویژه کمیسیون اجتماعی https://cdn.icana.ir/d/019/201707101315695413.jpg , مجلس شورای اسلامی, آسیب‌های اجتماعی, نشست ویژه کمیسیون اجتماعی Icana
برگزاری نشست ویژه کمیسیون اجتماعی https://cdn.icana.ir/d/019/201707101438114035.jpg , مجلس شورای اسلامی, آسیب‌های اجتماعی, نشست ویژه کمیسیون اجتماعی Icana
برگزاری نشست ویژه کمیسیون اجتماعی https://cdn.icana.ir/d/019/201707101989836313.jpg , مجلس شورای اسلامی, آسیب‌های اجتماعی, نشست ویژه کمیسیون اجتماعی Icana
برگزاری نشست ویژه کمیسیون اجتماعی https://cdn.icana.ir/d/019/201707104117806158.jpg , مجلس شورای اسلامی, آسیب‌های اجتماعی, نشست ویژه کمیسیون اجتماعی Icana
برگزاری نشست ویژه کمیسیون اجتماعی https://cdn.icana.ir/d/019/201707103552870986.jpg , مجلس شورای اسلامی, آسیب‌های اجتماعی, نشست ویژه کمیسیون اجتماعی Icana
برگزاری نشست ویژه کمیسیون اجتماعی https://cdn.icana.ir/d/019/201707102875376152.jpg , مجلس شورای اسلامی, آسیب‌های اجتماعی, نشست ویژه کمیسیون اجتماعی Icana
برگزاری نشست ویژه کمیسیون اجتماعی https://cdn.icana.ir/d/019/201707102820967875.jpg , مجلس شورای اسلامی, آسیب‌های اجتماعی, نشست ویژه کمیسیون اجتماعی Icana
برگزاری نشست ویژه کمیسیون اجتماعی https://cdn.icana.ir/d/019/201707102903698268.jpg , مجلس شورای اسلامی, آسیب‌های اجتماعی, نشست ویژه کمیسیون اجتماعی Icana
برگزاری نشست ویژه کمیسیون اجتماعی https://cdn.icana.ir/d/019/201707103039905288.jpg , مجلس شورای اسلامی, آسیب‌های اجتماعی, نشست ویژه کمیسیون اجتماعی Icana
برگزاری نشست ویژه کمیسیون اجتماعی https://cdn.icana.ir/d/019/201707103122635680.jpg , مجلس شورای اسلامی, آسیب‌های اجتماعی, نشست ویژه کمیسیون اجتماعی Icana
برگزاری نشست ویژه کمیسیون اجتماعی https://cdn.icana.ir/d/019/201707102445140845.jpg , مجلس شورای اسلامی, آسیب‌های اجتماعی, نشست ویژه کمیسیون اجتماعی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000