هدر اصلی

گزارش تصویری/ نشست مشترک اعضای کمیسیون آموزش مجلس با مدیران مدارس شاهد


اعضای کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی صبح امروز با مدیران مدارس شاهد دیدار و گفت و گو کردند.
حمیدرضا راهل شنبه 24 تیر 1396 ساعت 13:29
نشست اعضای کمیسیون آموزش مجلس با مدیران مدارس شاهد https://cdn.icana.ir/d/019/201707104691876934.jpg , نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی Icana
نشست اعضای کمیسیون آموزش مجلس با مدیران مدارس شاهد https://cdn.icana.ir/d/019/201707102751710466.jpg , نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی Icana
نشست اعضای کمیسیون آموزش مجلس با مدیران مدارس شاهد https://cdn.icana.ir/d/019/201707102776305988.jpg , نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی Icana
نشست اعضای کمیسیون آموزش مجلس با مدیران مدارس شاهد https://cdn.icana.ir/d/019/201707102982013991.jpg , نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی Icana
نشست اعضای کمیسیون آموزش مجلس با مدیران مدارس شاهد https://cdn.icana.ir/d/019/201707104473498511.jpg , نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی Icana
نشست اعضای کمیسیون آموزش مجلس با مدیران مدارس شاهد https://cdn.icana.ir/d/019/201707102569293677.jpg , نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی Icana
نشست اعضای کمیسیون آموزش مجلس با مدیران مدارس شاهد https://cdn.icana.ir/d/019/201707102863694623.jpg , نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی Icana
نشست اعضای کمیسیون آموزش مجلس با مدیران مدارس شاهد https://cdn.icana.ir/d/019/201707104577097831.jpg , نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی Icana
نشست اعضای کمیسیون آموزش مجلس با مدیران مدارس شاهد https://cdn.icana.ir/d/019/201707103217721077.jpg , نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی Icana
نشست اعضای کمیسیون آموزش مجلس با مدیران مدارس شاهد https://cdn.icana.ir/d/019/201707103305109712.jpg , نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی Icana
نشست اعضای کمیسیون آموزش مجلس با مدیران مدارس شاهد https://cdn.icana.ir/d/019/201707103004746216.jpg , نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی Icana
نشست اعضای کمیسیون آموزش مجلس با مدیران مدارس شاهد https://cdn.icana.ir/d/019/201707103066421351.jpg , نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی Icana
نشست اعضای کمیسیون آموزش مجلس با مدیران مدارس شاهد https://cdn.icana.ir/d/019/201707104677902205.jpg , نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet