هدر اصلی

گزارش تصویری/ دیدار جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه چین خوا با کاظم جلالی


کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی امروز با جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه چین خوا دیدار و گفت و گو کرد.
احسان خلج یکشنبه 25 تیر 1396 ساعت 17:12
دیدار جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه چین خوا با کاظم جلالی https://cdn.icana.ir/d/019/201707101541623720.jpg , دیدار جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه چین خوا ب Icana
دیدار جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه چین خوا با کاظم جلالی https://cdn.icana.ir/d/019/201707101185361309.jpg , دیدار جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه چین خوا ب Icana
دیدار جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه چین خوا با کاظم جلالی https://cdn.icana.ir/d/019/201707100517741949.jpg , دیدار جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه چین خوا ب Icana
دیدار جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه چین خوا با کاظم جلالی https://cdn.icana.ir/d/019/201707101577958014.jpg , دیدار جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه چین خوا ب Icana
دیدار جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه چین خوا با کاظم جلالی https://cdn.icana.ir/d/019/201707101406348348.jpg , دیدار جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه چین خوا ب Icana
دیدار جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه چین خوا با کاظم جلالی https://cdn.icana.ir/d/019/201707101681371004.jpg , دیدار جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه چین خوا ب Icana
دیدار جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه چین خوا با کاظم جلالی https://cdn.icana.ir/d/019/201707101064246996.jpg , دیدار جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه چین خوا ب Icana
دیدار جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه چین خوا با کاظم جلالی https://cdn.icana.ir/d/019/201707100853480268.jpg , دیدار جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه چین خوا ب Icana
دیدار جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه چین خوا با کاظم جلالی https://cdn.icana.ir/d/019/201707101307407271.jpg , دیدار جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه چین خوا ب Icana
دیدار جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه چین خوا با کاظم جلالی https://cdn.icana.ir/d/019/201707101038533496.jpg , دیدار جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه چین خوا ب Icana
دیدار جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه چین خوا با کاظم جلالی https://cdn.icana.ir/d/019/201707101515723890.jpg , دیدار جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه چین خوا ب Icana
دیدار جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه چین خوا با کاظم جلالی https://cdn.icana.ir/d/019/201707100766091633.jpg , دیدار جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه چین خوا ب Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet