هدر اصلی

گزارش تصویری/ حضور دکتر لاریجانی در نشست شورای اشتغال شهرستان گناباد


دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در این مراسم با تاکید بر لزوم اجرای صحیح قوانین مربوط به بخش تولید گفت: باید تولید ملی و صادرات کشور افزایش یابد و در این راستا مشوق های ثابت برای رونق صادرات ارائه شود.
حمیدرضا راهل پنج‌شنبه 5 مرداد 1396 ساعت 19:40
حضور دکتر لاریجانی در نشست شورای اشتغال شهرستان گناباد https://cdn.icana.ir/d/019/201707109418008206.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
حضور دکتر لاریجانی در نشست شورای اشتغال شهرستان گناباد https://cdn.icana.ir/d/019/201707108891067779.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
حضور دکتر لاریجانی در نشست شورای اشتغال شهرستان گناباد https://cdn.icana.ir/d/019/201707108476111509.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
حضور دکتر لاریجانی در نشست شورای اشتغال شهرستان گناباد https://cdn.icana.ir/d/019/201707109335464144.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
حضور دکتر لاریجانی در نشست شورای اشتغال شهرستان گناباد https://cdn.icana.ir/d/019/201707109089881583.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
حضور دکتر لاریجانی در نشست شورای اشتغال شهرستان گناباد https://cdn.icana.ir/d/019/201707108541786423.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
حضور دکتر لاریجانی در نشست شورای اشتغال شهرستان گناباد https://cdn.icana.ir/d/019/201707108453938274.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
حضور دکتر لاریجانی در نشست شورای اشتغال شهرستان گناباد https://cdn.icana.ir/d/019/201707108782064897.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
حضور دکتر لاریجانی در نشست شورای اشتغال شهرستان گناباد https://cdn.icana.ir/d/019/201707108978083755.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
حضور دکتر لاریجانی در نشست شورای اشتغال شهرستان گناباد https://cdn.icana.ir/d/019/201707108530519785.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
حضور دکتر لاریجانی در نشست شورای اشتغال شهرستان گناباد https://cdn.icana.ir/d/019/201707108653770581.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
حضور دکتر لاریجانی در نشست شورای اشتغال شهرستان گناباد https://cdn.icana.ir/d/019/201707109277888263.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
حضور دکتر لاریجانی در نشست شورای اشتغال شهرستان گناباد https://cdn.icana.ir/d/019/201707109012827937.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
حضور دکتر لاریجانی در نشست شورای اشتغال شهرستان گناباد https://cdn.icana.ir/d/019/201707109192362925.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
حضور دکتر لاریجانی در نشست شورای اشتغال شهرستان گناباد https://cdn.icana.ir/d/019/201707109262882411.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
حضور دکتر لاریجانی در نشست شورای اشتغال شهرستان گناباد https://cdn.icana.ir/d/019/201707109399002576.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
حضور دکتر لاریجانی در نشست شورای اشتغال شهرستان گناباد https://cdn.icana.ir/d/019/201707109190213823.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
حضور دکتر لاریجانی در نشست شورای اشتغال شهرستان گناباد https://cdn.icana.ir/d/019/201707109141768098.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
حضور دکتر لاریجانی در نشست شورای اشتغال شهرستان گناباد https://cdn.icana.ir/d/019/201707108924134994.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
حضور دکتر لاریجانی در نشست شورای اشتغال شهرستان گناباد https://cdn.icana.ir/d/019/201707108886496392.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
حضور دکتر لاریجانی در نشست شورای اشتغال شهرستان گناباد https://cdn.icana.ir/d/019/201707108813827804.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
حضور دکتر لاریجانی در نشست شورای اشتغال شهرستان گناباد https://cdn.icana.ir/d/019/201707108768363354.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet