هدر اصلی

گزارش تصویری(44) استقبال رسمی از رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)


استقبال رسمی از فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
ابوطالب ندری شنبه 14 مرداد 1396 ساعت 01:41
استقبال رسمی از رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) https://cdn.icana.ir/d/019/201708103374900206.jpg , فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره), رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا, استقبال رسمی از رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا Icana
استقبال رسمی از رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) https://cdn.icana.ir/d/019/201708103752776863.jpg , فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره), رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا, استقبال رسمی از رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا Icana
استقبال رسمی از رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) https://cdn.icana.ir/d/019/201708103502349730.jpg , فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره), رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا, استقبال رسمی از رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا Icana
استقبال رسمی از رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) https://cdn.icana.ir/d/019/201708104237420446.jpg , فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره), رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا, استقبال رسمی از رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا Icana
استقبال رسمی از رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) https://cdn.icana.ir/d/019/201708108951846176.jpg , فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره), رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا, استقبال رسمی از رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا Icana
استقبال رسمی از رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) https://cdn.icana.ir/d/019/201708103130621953.jpg , فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره), رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا, استقبال رسمی از رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا Icana
استقبال رسمی از رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) https://cdn.icana.ir/d/019/201708103792837752.jpg , فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره), رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا, استقبال رسمی از رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا Icana
استقبال رسمی از رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) https://cdn.icana.ir/d/019/201708103452599696.jpg , فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره), رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا, استقبال رسمی از رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا Icana
استقبال رسمی از رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) https://cdn.icana.ir/d/019/201708103943764819.jpg , فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره), رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا, استقبال رسمی از رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا Icana
استقبال رسمی از رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) https://cdn.icana.ir/d/019/201708104154131064.jpg , فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره), رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا, استقبال رسمی از رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet