هدر اصلی

گزارش تصویری (49) استقبال رسمی از رئیس مجلس سنای کامرون در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)


استقبال رسمی از مارسل نیات انجفنجی، رئیس مجلس سنای کامرون در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
ابوطالب ندری شنبه 14 مرداد 1396 ساعت 07:22
استقبال رسمی از رئیس مجلس سنای کامرون در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) https://cdn.icana.ir/d/019/201708101804242378.jpg , فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره), رئیس مجلس سنای کامرون, استقبال رسمی از رئیس مجلس سنای کامرون Icana
استقبال رسمی از رئیس مجلس سنای کامرون در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) https://cdn.icana.ir/d/019/201708101887904419.jpg , فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره), رئیس مجلس سنای کامرون, استقبال رسمی از رئیس مجلس سنای کامرون Icana
استقبال رسمی از رئیس مجلس سنای کامرون در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) https://cdn.icana.ir/d/019/201708108396796552.jpg , فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره), رئیس مجلس سنای کامرون, استقبال رسمی از رئیس مجلس سنای کامرون Icana
استقبال رسمی از رئیس مجلس سنای کامرون در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) https://cdn.icana.ir/d/019/201708102016099262.jpg , فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره), رئیس مجلس سنای کامرون, استقبال رسمی از رئیس مجلس سنای کامرون Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet