هدر اصلی

گزارش تصویری (87) دیدار رئیس مجلس مالی با دکتر لاریجانی


دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز یکشنبه با ایساکا سیدیبه رئیس مجلس ملی مالی دیدار و گفت وگو کرد.
امین شانه بند یکشنبه 15 مرداد 1396 ساعت 21:08
دکتر علی لاریجانی و کاظم جلالی https://cdn.icana.ir/d/019/201708104354517327.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
ایساکا سیدیبه رئیس مجلس ملی مالی https://cdn.icana.ir/d/019/201708100492738796.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
ایساکا سیدیبه رئیس مجلس ملی مالی https://cdn.icana.ir/d/019/201708100275105692.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
دکتر لاریجانی و ایساکا سیدیبه روسای مجالس ایران و مالی https://cdn.icana.ir/d/019/201708104252408644.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
دکتر لاریجانی و ایساکا سیدیبه روسای مجالس ایران و مالی https://cdn.icana.ir/d/019/201708104264706405.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
دکتر لاریجانی، ایساکا سیدیبه رئیس مجلس مالی و کاظم جلالی https://cdn.icana.ir/d/019/201708102156314927.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
روسای مجالس ایران و مالی https://cdn.icana.ir/d/019/201708103900837804.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
دیدار روسای مجالس ایران و مالی https://cdn.icana.ir/d/019/201708102066504005.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
دیدار روسای مجالس ایران و مالی https://cdn.icana.ir/d/019/201708100155854676.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
دیدار ایساکا سیدیبه رئیس مجلس ملی مالی با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201708104578485641.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201708104235672297.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
دیدار روسای مجالس ایران و مالی https://cdn.icana.ir/d/019/201708104790156195.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
ایساکا سیدیبه رئیس مجلس ملی مالی https://cdn.icana.ir/d/019/201708104020275150.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
گفت و گوی روسای مجالس ایران و مالی https://cdn.icana.ir/d/019/201708106084994695.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
جلالی و دستغیب در دیدار روسای مجالس ایران و مالی https://cdn.icana.ir/d/019/201708106213003207.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201708103372779398.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
دیدار ایساکا سیدیبه رئیس مجلس ملی مالی با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201708105998910368.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
دیدار روسای مجالس ایران و مالی https://cdn.icana.ir/d/019/201708103596375053.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
دیدار ایساکا سیدیبه رئیس مجلس ملی مالی با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201708104698515303.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
دیدار ایساکا سیدیبه رئیس مجلس ملی مالی با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201708103697518760.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
دکتر لاریجانی و ایساکا سیدیبه روسای مجالس ایران و مالی https://cdn.icana.ir/d/019/201708106302068810.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
روسای مجالس ایران و مالی https://cdn.icana.ir/d/019/201708105633890461.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
دکتر لاریجانی و ایساکا سیدیبه روسای مجالس ایران و مالی https://cdn.icana.ir/d/019/201708105738048770.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
دکتر لاریجانی، ایساکا سیدیبه رئیس مجلس مالی و کاظم جلالی https://cdn.icana.ir/d/019/201708105853759521.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
دکتر لاریجانی، ایساکا سیدیبه رئیس مجلس مالی و کاظم جلالی https://cdn.icana.ir/d/019/201708102863622516.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
گفت و گوی روسای مجالس ایران و مالی https://cdn.icana.ir/d/019/201708102901447447.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
دیدار ایساکا سیدیبه رئیس مجلس ملی مالی با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201708102591022146.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
دکتر لاریجانی، جلالی و دستغیب در بدرقه رئیس مجلس مالی https://cdn.icana.ir/d/019/201708102677665463.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet