هدر اصلی

گزارش تصویری/ بازدید وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش و ورزش و جوانان از تحریریه خبرگزاری خانه ملت


سیدمحمدجواد بطحایی، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش و مسعود سلطانی فر، وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان امروز از تحریریه خبرگزاری خانه ملت بازدید کردند.
مهدیه همت گشای فرد یکشنبه 22 مرداد 1396 ساعت 11:30
بازدید سیدمحمدجواد بطحائی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش از تحریریه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201708108828390737.jpg , بازدید وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش و ورزش و جوانا Icana
بازدید وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش از تحریریه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201708101860386775.jpg , بازدید وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش و ورزش و جوانا Icana
بازدید سیدمحمدجواد بطحائی از تحریریه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201708106057090891.jpg , بازدید وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش و ورزش و جوانا Icana
بازدید سیدمحمدجواد بطحائی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش از تحریریه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201708101978861454.jpg , بازدید وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش و ورزش و جوانا Icana
بازدید وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش از تحریریه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201708106488866521.jpg , بازدید وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش و ورزش و جوانا Icana
بازدید سیدمحمدجواد بطحائی از تحریریه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201708106836938979.jpg , بازدید وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش و ورزش و جوانا Icana
بازدید وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش از تحریریه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201708102534220450.jpg , بازدید وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش و ورزش و جوانا Icana
بازدید سیدمحمدجواد بطحائی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش از تحریریه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201708106746941728.jpg , بازدید وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش و ورزش و جوانا Icana
بازدید مسعود سلطانی فر وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان از تحریریه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201708107653570891.jpg , بازدید وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش و ورزش و جوانا Icana
بازدید وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش و ورزش و جوانان از تحریریه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201708106676881756.jpg , بازدید وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش و ورزش و جوانا Icana
بازدید سیدمحمدجواد بطحائی، مسعود سلطانی فر و غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی از تحریریه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201708100874582152.jpg , بازدید وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش و ورزش و جوانا Icana
بازدید وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش و ورزش و جوانان از تحریریه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201708102388227833.jpg , بازدید وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش و ورزش و جوانا Icana
بازدید وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش و ورزش و جوانان از تحریریه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201708109018517219.jpg , بازدید وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش و ورزش و جوانا Icana
بازدید سیدمحمدجواد بطحائی، مسعود سلطانی فر و غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی از تحریریه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201708106842392678.jpg , بازدید وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش و ورزش و جوانا Icana
بازدید سیدمحمدجواد بطحائی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش از تحریریه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201708108384114215.jpg , بازدید وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش و ورزش و جوانا Icana
بازدید وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش از تحریریه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201708105418743331.jpg , بازدید وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش و ورزش و جوانا Icana
بازدید وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان از تحریریه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201708101833859787.jpg , بازدید وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش و ورزش و جوانا Icana
بازدید مسعود سلطانی فر وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان از تحریریه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201708101970439467.jpg , بازدید وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش و ورزش و جوانا Icana
بازدید مسعود سلطانی فر از تحریریه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201708105821942794.jpg , بازدید وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش و ورزش و جوانا Icana
بازدید وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان از تحریریه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201708108764736150.jpg , بازدید وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش و ورزش و جوانا Icana
بازدید مسعود سلطانی فر، داود محمدی و غلامعلی جعفرزا از تحریریه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201708105773497069.jpg , بازدید وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش و ورزش و جوانا Icana
بازدید مسعود سلطانی فر وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان از تحریریه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201708106938675002.jpg , بازدید وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش و ورزش و جوانا Icana
بازدید مسعود سلطانی فر از تحریریه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201708108953417974.jpg , بازدید وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش و ورزش و جوانا Icana
بازدید مسعود سلطانی فر، داود محمدی و غلامعلی جعفرزا از تحریریه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201708101952365485.jpg , بازدید وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش و ورزش و جوانا Icana
بازدید وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان از تحریریه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201708109637267442.jpg , بازدید وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش و ورزش و جوانا Icana
بازدید مسعود سلطانی فر وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان از تحریریه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201708106054159302.jpg , بازدید وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش و ورزش و جوانا Icana
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی و مسعود سلطانی فر در بازدید از تحریریه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201708101006130929.jpg , بازدید وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش و ورزش و جوانا Icana
بازدید مسعود سلطانی فر وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان از تحریریه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201708105214464671.jpg , بازدید وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش و ورزش و جوانا Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet