هدر اصلی

گزارش تصویری/ حضور پزشکیان در بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران


بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران با حضور مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه افتتاح شد.
محسن نوروزی‌فرد چهارشنبه 1 شهریور 1396 ساعت 22:56
شریعتمداری، پزشکیان، کوسه غراوی، رحیمی، وقف چی در مراسم افتتاح بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201708105713780603.jpg , مسعود پزشکیان, بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران Icana
شریعتمداری، پزشکیان، کوسه غراوی، رحیمی، وقف چی در مراسم افتتاح بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201708100197362579.jpg , مسعود پزشکیان, بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران Icana
شریعتمداری، پزشکیان، کوسه غراوی، رحیمی، وقف چی در مراسم افتتاح بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201708100796991175.jpg , مسعود پزشکیان, بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران Icana
حضور شریعتمداری ، پزشکیان در بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201708100765128794.jpg , مسعود پزشکیان, بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران Icana
حضور شریعتمداری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201708100646995756.jpg , مسعود پزشکیان, بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران Icana
حضور شریعتمداری، پزشکیان در بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201708100561284088.jpg , مسعود پزشکیان, بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران Icana
حضور پزشکیان در بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201708107708560317.jpg , مسعود پزشکیان, بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران Icana
حضور پزشکیان در بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201708105448260763.jpg , مسعود پزشکیان, بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران Icana
علیرضا رحیمی در بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201708107619681044.jpg , مسعود پزشکیان, بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران Icana
حضور پزشکیان در بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201708107486268970.jpg , مسعود پزشکیان, بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران Icana
حضور نایب رئیس مجلس در بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201708107403911237.jpg , مسعود پزشکیان, بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران Icana
حضور مسعود پزشکیان در بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201708108086250644.jpg , مسعود پزشکیان, بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران Icana
حضور نایب رئیس مجلس در بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201708107974266487.jpg , مسعود پزشکیان, بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران Icana
حضور پزشکیان در بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201708107351738917.jpg , مسعود پزشکیان, بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران Icana
حضور نایب رئیس مجلس در بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201708107939236501.jpg , مسعود پزشکیان, بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران Icana
حضور پزشکیان در بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201708106778270176.jpg , مسعود پزشکیان, بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران Icana
حضور نایب رئیس مجلس در بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201708107755701734.jpg , مسعود پزشکیان, بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران Icana
حضور پزشکیان در بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201708107847562282.jpg , مسعود پزشکیان, بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران Icana
شریعتمداری، پزشکیان، وقف چی در بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201708106616535986.jpg , مسعود پزشکیان, بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران Icana
پزشکیان، وقف چی در بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201708106357327654.jpg , مسعود پزشکیان, بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران Icana
پزشکیان، وقف چی، رحیمی در بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201708107146830343.jpg , مسعود پزشکیان, بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران Icana
حضور پزشکیان در بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201708106551879576.jpg , مسعود پزشکیان, بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران Icana
پزشکیان، رحیمی در بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201708106883546464.jpg , مسعود پزشکیان, بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران Icana
حضور پزشکیان در بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201708107239995200.jpg , مسعود پزشکیان, بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران Icana
پزشکیان ، رحیمی در بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201708106648025707.jpg , مسعود پزشکیان, بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران Icana
حضور پزشکیان در بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201708106250747058.jpg , مسعود پزشکیان, بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران Icana
پزشکیان، رحیمی، وقف چی در بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201708104236150206.jpg , مسعود پزشکیان, بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران Icana
حضور پزشکیان در بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201708104320557565.jpg , مسعود پزشکیان, بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران Icana
حضور پزشکیان در بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201708104228883347.jpg , مسعود پزشکیان, بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران Icana
پزشکیان، وقف چی در بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201708104503906003.jpg , مسعود پزشکیان, بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران Icana
پزشکیان، وقف چی در بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201708104388381581.jpg , مسعود پزشکیان, بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران Icana
پزشکیان، وقف چی در بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201708106543793707.jpg , مسعود پزشکیان, بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران Icana
حضور پزشکیان در بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201708103823243562.jpg , مسعود پزشکیان, بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet