هدر اصلی

گزارش تصویری/ نشست اعضای کمیسیون عمران مجلس با حضور مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی


در این جلسه ، محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس به بیان نکاتی در مورد مطالبات کمیسیون مذکور از اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس و خبرگزاری خانه ملت در حوزه انعکاس اخبار پرداخت و در ادامه نمایندگان عضو کمیسیون عمران نقطه نظرات خود را در زمینه انعکاس مطلوب تر اخبار این کمیسیون بیان کردند. مهدی کیایی، مدیرعامل خبرگزاری خانه ملت با تاکید بر توجه بیشتر بر حوزه اطلاع رسانی فعالیت های نمایندگان مجلس و اخبار قوه مقننه، تمهیدات جدید در این حوزه را مطرح و گزارشی از فعالیت های اداره کل فرهنگی و روابط عمومی و خبرگزاری خانه ملت ارائه کرد.
امین شانه بند دوشنبه 6 شهریور 1396 ساعت 17:30
نشست اعضای کمیسیون عمران مجلس با حضور مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201708109916112218.jpg , نشست اعضای کمسیون عمران مجلس با حضور مدیرکل فرهنگی Icana
مهدی کیایی و مجید کیانپور در نشست کمیسیون عمران مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201708107851579002.jpg , نشست اعضای کمسیون عمران مجلس با حضور مدیرکل فرهنگی Icana
رضایی کوچی، کیایی و کیانپور در نشست کمیسیون عمران مجلس با حضور مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201708107519539455.jpg , نشست اعضای کمسیون عمران مجلس با حضور مدیرکل فرهنگی Icana
محمدرضا رضایی کوچی و مهدی کیایی در نشست کمیسیون عمران مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201708107555687419.jpg , نشست اعضای کمسیون عمران مجلس با حضور مدیرکل فرهنگی Icana
افضلی و محمدیان در نشست کمیسیون عمران مجلس با حضور مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201708107648665945.jpg , نشست اعضای کمسیون عمران مجلس با حضور مدیرکل فرهنگی Icana
علیم یارمحمدی در نشست کمیسیون عمران مجلس با حضور مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201708107096012022.jpg , نشست اعضای کمسیون عمران مجلس با حضور مدیرکل فرهنگی Icana
بنایی و بت کلیا در نشست کمیسیون عمران مجلس با حضور مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201708100068157391.jpg , نشست اعضای کمسیون عمران مجلس با حضور مدیرکل فرهنگی Icana
نشست اعضای کمیسیون عمران مجلس با حضور مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201708109939962421.jpg , نشست اعضای کمسیون عمران مجلس با حضور مدیرکل فرهنگی Icana
نشست اعضای کمیسیون عمران مجلس با حضور مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201708107313645122.jpg , نشست اعضای کمسیون عمران مجلس با حضور مدیرکل فرهنگی Icana
صدیف بدری در نشست کمیسیون عمران مجلس با حضور مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201708107400474768.jpg , نشست اعضای کمسیون عمران مجلس با حضور مدیرکل فرهنگی Icana
محمد دامادی در نشست کمیسیون عمران مجلس با حضور مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201708107732327986.jpg , نشست اعضای کمسیون عمران مجلس با حضور مدیرکل فرهنگی Icana
قلی زاده، رضایی کوچی و کیایی در نشست کمیسیون عمران مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201708109829282572.jpg , نشست اعضای کمسیون عمران مجلس با حضور مدیرکل فرهنگی Icana
بنایی و بت کلیا در نشست کمیسیون عمران مجلس با حضور مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201708108069212107.jpg , نشست اعضای کمسیون عمران مجلس با حضور مدیرکل فرهنگی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet