هدر اصلی

گزارش تصویری/ آیین "چهل منبر" روز تاسوعا در خرم آباد استان لرستان


آیین "چهل منبر" از صبح تاسوعا در شهرستان های مختلف استان لرستان به ویژه خرم آباد و بروجرد برگزار می شود که برگزاری آن به یاد اسارت حضرت زینب(س) است. مراسم چهل منبر در برخی شهرهای استان تنها توسط زنان و دختران جوان برگزار می شود؛ اما در برخی شهرهای دیگر مردان نیز در آن شرکت می کنند در واقع گروهی از دختران سیاه پوش و نقابدار با پای پیاده از صبح تاسوعا هیئت ها و تکیه های شهر را می گردند و با نیت های مختلف در عزاداری ها و در چهل منبر حضور یافته و چهل شمع روشن می کنند.
محسن نوروزی‌فرد شنبه 8 مهر 1396 ساعت 19:17
آیین چهل منبر روز تاسوعا در خرم آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201710101607419328.jpg Icana
آیین چهل منبر روز تاسوعا در خرم آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201710106771193610.jpg Icana
آیین چهل منبر روز تاسوعا در خرم آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201710109728470379.jpg Icana
آیین چهل منبر روز تاسوعا در خرم آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201710106901997068.jpg Icana
آیین چهل منبر روز تاسوعا در خرم آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201710100934582736.jpg Icana
آیین چهل منبر روز تاسوعا در خرم آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201710101221506349.jpg Icana
آیین چهل منبر روز تاسوعا در خرم آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201710109116936262.jpg Icana
آیین چهل منبر روز تاسوعا در خرم آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201710100750651165.jpg Icana
آیین چهل منبر روز تاسوعا در خرم آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201710100339607819.jpg Icana
آیین چهل منبر روز تاسوعا در خرم آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201710101057722532.jpg Icana
آیین چهل منبر روز تاسوعا در خرم آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201710105024989072.jpg Icana
آیین چهل منبر روز تاسوعا در خرم آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201710105687204870.jpg Icana
آیین چهل منبر روز تاسوعا در خرم آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201710101386780804.jpg Icana
آیین چهل منبر روز تاسوعا در خرم آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201710105618635536.jpg Icana
آیین چهل منبر روز تاسوعا در خرم آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201710100086596214.jpg Icana
آیین چهل منبر روز تاسوعا در خرم آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201710106032473828.jpg Icana
آیین چهل منبر روز تاسوعا در خرم آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201710103822693281.jpg Icana
آیین چهل منبر روز تاسوعا در خرم آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201710100500993495.jpg Icana
آیین چهل منبر روز تاسوعا در خرم آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201710103977533272.jpg Icana
آیین چهل منبر روز تاسوعا در خرم آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201710100277584170.jpg Icana
آیین چهل منبر روز تاسوعا در خرم آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201710100349134779.jpg Icana
آیین چهل منبر روز تاسوعا در خرم آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201710100816239224.jpg Icana
آیین چهل منبر روز تاسوعا در خرم آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201710109552761460.jpg Icana
آیین چهل منبر روز تاسوعا در خرم آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201710109901198022.jpg Icana
آیین چهل منبر روز تاسوعا در خرم آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201710100604965475.jpg Icana
آیین چهل منبر روز تاسوعا در خرم آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201710109615181913.jpg Icana
آیین چهل منبر روز تاسوعا در خرم آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201710101057838239.jpg Icana
آیین چهل منبر روز تاسوعا در خرم آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201710109318917670.jpg Icana
آیین چهل منبر روز تاسوعا در خرم آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201710103453852013.jpg Icana
آیین چهل منبر روز تاسوعا در خرم آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201710103567513138.jpg Icana
آیین چهل منبر روز تاسوعا در خرم آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201710103689745429.jpg Icana
آیین چهل منبر روز تاسوعا در خرم آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201710103776388746.jpg Icana
آیین چهل منبر روز تاسوعا در خرم آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201710100836573307.jpg Icana
آیین چهل منبر روز تاسوعا در خرم آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201710101503261019.jpg Icana
آیین چهل منبر روز تاسوعا در خرم آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201710101672634728.jpg Icana
آیین چهل منبر روز تاسوعا در خرم آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201710103017840486.jpg Icana
آیین چهل منبر روز تاسوعا در خرم آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201710102913495847.jpg Icana
آیین چهل منبر روز تاسوعا در خرم آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201710101258237447.jpg Icana
آیین چهل منبر روز تاسوعا در خرم آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201710100649870935.jpg Icana
آیین چهل منبر روز تاسوعا در خرم آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201710100735582603.jpg Icana
آیین چهل منبر روز تاسوعا در خرم آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201710109381524454.jpg Icana
آیین چهل منبر روز تاسوعا در خرم آباد https://cdn.icana.ir/d/019/201710105002087756.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet