هدر اصلی

گزارش تصویری/ نشست شورای اجرایی بین المجالس آسیایی با حضور هیأت پارلمانی ایران در شهر پنوم پن کامبوج


نشست شورای اجرایی بین المجالس آسیایی با حضور هیات اعزامی مجلس شورای اسلامی در شهر پنوم پن کامبوج برگزار شد.
دوشنبه 10 مهر 1396 ساعت 10:32
نشست شورای اجرایی بین المجالس آسیایی با حضور هیات اعزامی مجلس شورای اسلامی در شهر پنوم پن کامبوج https://cdn.icana.ir/d/019/201710107834152676.jpg , نشست شورای اجرایی بین المجالس آسیایی با حضور هیات , شورای اجرایی بین المجالس آسیایی, شهر پنوم پن کامبوج Icana
نشست شورای اجرایی بین المجالس آسیایی با حضور هیات اعزامی مجلس شورای اسلامی در شهر پنوم پن کامبوج https://cdn.icana.ir/d/019/201710100192155317.jpg , نشست شورای اجرایی بین المجالس آسیایی با حضور هیات , شورای اجرایی بین المجالس آسیایی, شهر پنوم پن کامبوج Icana
نشست شورای اجرایی بین المجالس آسیایی با حضور هیات اعزامی مجلس شورای اسلامی در شهر پنوم پن کامبوج https://cdn.icana.ir/d/019/201710107765583342.jpg , نشست شورای اجرایی بین المجالس آسیایی با حضور هیات , شورای اجرایی بین المجالس آسیایی, شهر پنوم پن کامبوج Icana
نشست شورای اجرایی بین المجالس آسیایی با حضور هیات اعزامی مجلس شورای اسلامی در شهر پنوم پن کامبوج https://cdn.icana.ir/d/019/201710102953125230.jpg , نشست شورای اجرایی بین المجالس آسیایی با حضور هیات , شورای اجرایی بین المجالس آسیایی, شهر پنوم پن کامبوج Icana
نشست شورای اجرایی بین المجالس آسیایی با حضور هیات اعزامی مجلس شورای اسلامی در شهر پنوم پن کامبوج https://cdn.icana.ir/d/019/201710102637855356.jpg , نشست شورای اجرایی بین المجالس آسیایی با حضور هیات , شورای اجرایی بین المجالس آسیایی, شهر پنوم پن کامبوج Icana
نشست شورای اجرایی بین المجالس آسیایی با حضور هیات اعزامی مجلس شورای اسلامی در شهر پنوم پن کامبوج https://cdn.icana.ir/d/019/201710102509287855.jpg , نشست شورای اجرایی بین المجالس آسیایی با حضور هیات , شورای اجرایی بین المجالس آسیایی, شهر پنوم پن کامبوج Icana
نشست شورای اجرایی بین المجالس آسیایی با حضور هیات اعزامی مجلس شورای اسلامی در شهر پنوم پن کامبوج https://cdn.icana.ir/d/019/201710102596676490.jpg , نشست شورای اجرایی بین المجالس آسیایی با حضور هیات , شورای اجرایی بین المجالس آسیایی, شهر پنوم پن کامبوج Icana
نشست شورای اجرایی بین المجالس آسیایی با حضور هیات اعزامی مجلس شورای اسلامی در شهر پنوم پن کامبوج https://cdn.icana.ir/d/019/201710105322121196.jpg , نشست شورای اجرایی بین المجالس آسیایی با حضور هیات , شورای اجرایی بین المجالس آسیایی, شهر پنوم پن کامبوج Icana
نشست شورای اجرایی بین المجالس آسیایی با حضور هیات اعزامی مجلس شورای اسلامی در شهر پنوم پن کامبوج https://cdn.icana.ir/d/019/201710105238459155.jpg , نشست شورای اجرایی بین المجالس آسیایی با حضور هیات , شورای اجرایی بین المجالس آسیایی, شهر پنوم پن کامبوج Icana
حضور هیأت پارلمانی ایران در نشست شورای اجرایی بین المجالس آسیایی در شهر پنوم پن کامبوج https://cdn.icana.ir/d/019/201710106444836592.jpg Icana
حضور هیأت پارلمانی ایران در نشست شورای اجرایی بین المجالس آسیایی در شهر پنوم پن کامبوج https://cdn.icana.ir/d/019/201710106319436696.jpg Icana
حضور هیأت پارلمانی ایران در نشست شورای اجرایی بین المجالس آسیایی در شهر پنوم پن کامبوج https://cdn.icana.ir/d/019/201710106146895382.jpg Icana
حضور هیأت پارلمانی ایران در نشست شورای اجرایی بین المجالس آسیایی در شهر پنوم پن کامبوج https://cdn.icana.ir/d/019/201710108202578462.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet