هدر اصلی

گزارش تصویری/ بازدید اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از پروژه‌های عمرانی استان لرستان


اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از پروژه‌های عمرانی استان لرستان بازدید کردند.
پنج‌شنبه 13 مهر 1396 ساعت 20:01
بازدید اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از پروژه‌های عمرانی استان لرستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710108257524302.jpg , اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس Icana
بازدید اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از پروژه‌های عمرانی استان لرستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710108343049640.jpg , اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس Icana
بازدید اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از پروژه‌های عمرانی استان لرستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710108371930746.jpg , اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس Icana
بازدید اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از پروژه‌های عمرانی استان لرستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710107726857281.jpg , اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس Icana
بازدید اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از پروژه‌های عمرانی استان لرستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710108127279833.jpg , اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس Icana
بازدید اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از پروژه‌های عمرانی استان لرستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710107755738386.jpg , اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس Icana
بازدید اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از پروژه‌های عمرانی استان لرستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710107841263724.jpg , اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس Icana
بازدید اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از پروژه‌های عمرانی استان لرستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710107959396762.jpg , اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس Icana
بازدید اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از پروژه‌های عمرانی استان لرستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710107988277868.jpg , اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس Icana
بازدید اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از پروژه‌های عمرانی استان لرستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710107310596703.jpg , اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس Icana
بازدید اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از پروژه‌های عمرانی استان لرستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710107443822448.jpg , اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس Icana
بازدید اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از پروژه‌های عمرانی استان لرستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710107526552840.jpg , اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس Icana
بازدید اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از پروژه‌های عمرانی استان لرستان https://cdn.icana.ir/d/019/201710107558601550.jpg , اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet