هدر اصلی

گزارش تصویری/ استقبال رسمی از دکتر علی لاریجانی پس از ورود به روسیه برای شرکت در اجلاس اتحادیه بین المجالس


دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی که عصر امروز به منظور شرکت در صد و سی و هفتمین اجلاس اتحادیه بین المجالس عازم روسیه شده با استقبال رسمی مسئولین وارد فرودگاه پولکووای سن پترزبورگ شد.
حمیدرضا راهل جمعه 21 مهر 1396 ساعت 00:32
استقبال از دکتر علی لاریجانی پس از ورود به روسیه برای شرکت در اجلاس اتحادیه بین المجالس https://cdn.icana.ir/d/019/201710100224556686.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, استقبال از دکتر علی لاریجانی پس از ورود به روسیه ب Icana
استقبال از دکتر علی لاریجانی پس از ورود به روسیه برای شرکت در اجلاس اتحادیه بین المجالس https://cdn.icana.ir/d/019/201710109242898216.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, استقبال از دکتر علی لاریجانی پس از ورود به روسیه ب Icana
استقبال از دکتر علی لاریجانی پس از ورود به روسیه برای شرکت در اجلاس اتحادیه بین المجالس https://cdn.icana.ir/d/019/201710100842745131.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, استقبال از دکتر علی لاریجانی پس از ورود به روسیه ب Icana
استقبال از دکتر علی لاریجانی پس از ورود به روسیه برای شرکت در اجلاس اتحادیه بین المجالس https://cdn.icana.ir/d/019/201710108792166642.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, استقبال از دکتر علی لاریجانی پس از ورود به روسیه ب Icana
استقبال از دکتر علی لاریجانی پس از ورود به روسیه برای شرکت در اجلاس اتحادیه بین المجالس https://cdn.icana.ir/d/019/201710105776132274.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, استقبال از دکتر علی لاریجانی پس از ورود به روسیه ب Icana
استقبال از دکتر علی لاریجانی پس از ورود به روسیه برای شرکت در اجلاس اتحادیه بین المجالس https://cdn.icana.ir/d/019/201710109478418973.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, استقبال از دکتر علی لاریجانی پس از ورود به روسیه ب Icana
استقبال از دکتر علی لاریجانی پس از ورود به روسیه برای شرکت در اجلاس اتحادیه بین المجالس https://cdn.icana.ir/d/019/201710100959014872.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, استقبال از دکتر علی لاریجانی پس از ورود به روسیه ب Icana
استقبال از دکتر علی لاریجانی پس از ورود به روسیه برای شرکت در اجلاس اتحادیه بین المجالس https://cdn.icana.ir/d/019/201710109319757928.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, استقبال از دکتر علی لاریجانی پس از ورود به روسیه ب Icana
استقبال از دکتر علی لاریجانی پس از ورود به روسیه برای شرکت در اجلاس اتحادیه بین المجالس https://cdn.icana.ir/d/019/201710109359167957.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, استقبال از دکتر علی لاریجانی پس از ورود به روسیه ب Icana
استقبال از دکتر علی لاریجانی پس از ورود به روسیه برای شرکت در اجلاس اتحادیه بین المجالس https://cdn.icana.ir/d/019/201710109039612500.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, استقبال از دکتر علی لاریجانی پس از ورود به روسیه ب Icana
استقبال از دکتر علی لاریجانی پس از ورود به روسیه برای شرکت در اجلاس اتحادیه بین المجالس https://cdn.icana.ir/d/019/201710100763794875.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, استقبال از دکتر علی لاریجانی پس از ورود به روسیه ب Icana
استقبال از دکتر علی لاریجانی پس از ورود به روسیه برای شرکت در اجلاس اتحادیه بین المجالس https://cdn.icana.ir/d/019/201710100519330292.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, استقبال از دکتر علی لاریجانی پس از ورود به روسیه ب Icana
استقبال از دکتر علی لاریجانی پس از ورود به روسیه برای شرکت در اجلاس اتحادیه بین المجالس https://cdn.icana.ir/d/019/201710108899306226.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, استقبال از دکتر علی لاریجانی پس از ورود به روسیه ب Icana
استقبال از دکتر علی لاریجانی پس از ورود به روسیه برای شرکت در اجلاس اتحادیه بین المجالس https://cdn.icana.ir/d/019/201710108395843343.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, استقبال از دکتر علی لاریجانی پس از ورود به روسیه ب Icana
استقبال از دکتر علی لاریجانی پس از ورود به روسیه برای شرکت در اجلاس اتحادیه بین المجالس https://cdn.icana.ir/d/019/201710109442176550.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, استقبال از دکتر علی لاریجانی پس از ورود به روسیه ب Icana
استقبال از دکتر علی لاریجانی پس از ورود به روسیه برای شرکت در اجلاس اتحادیه بین المجالس https://cdn.icana.ir/d/019/201710100597402441.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, استقبال از دکتر علی لاریجانی پس از ورود به روسیه ب Icana
استقبال از دکتر علی لاریجانی پس از ورود به روسیه برای شرکت در اجلاس اتحادیه بین المجالس https://cdn.icana.ir/d/019/201710100818203151.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, استقبال از دکتر علی لاریجانی پس از ورود به روسیه ب Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet