شعار سال ۱۴۰۰ / تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها

گزارش تصویری/ مصاحبه مطبوعاتی رئیس مجلس شورای اسلامی در دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی


دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی که در راس هیاتی پارلمانی به سن پترزبورگ سفر کرده است، در دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی در بین خبرنگاران حاضر در سالن حاضر شدند و به سوالات آنها پاسخ دادند.
حمیدرضا راهل جمعه 21 مهر 1396 ساعت 18:01
مصاحبه مطبوعاتی دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی https://cdn.icana.ir/d/019/201710100945144228.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, مصاحبه مطبوعاتی دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس ع Icana
مصاحبه مطبوعاتی رئیس مجلس شورای اسلامی در دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی https://cdn.icana.ir/d/019/201710106150483791.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, مصاحبه مطبوعاتی دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس ع Icana
مصاحبه مطبوعاتی دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی https://cdn.icana.ir/d/019/201710106212158926.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, مصاحبه مطبوعاتی دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس ع Icana
مصاحبه مطبوعاتی رئیس مجلس شورای اسلامی در دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی https://cdn.icana.ir/d/019/201710106438363197.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, مصاحبه مطبوعاتی دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس ع Icana
مصاحبه مطبوعاتی دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی https://cdn.icana.ir/d/019/201710105752297195.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, مصاحبه مطبوعاتی دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس ع Icana
دکتر علی لاریجانی و مهدی سنایی سفیر ایران در سوریه در دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی https://cdn.icana.ir/d/019/201710100417831141.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, مصاحبه مطبوعاتی دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس ع Icana
مصاحبه مطبوعاتی دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی https://cdn.icana.ir/d/019/201710109791132953.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, مصاحبه مطبوعاتی دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس ع Icana
مصاحبه مطبوعاتی دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی https://cdn.icana.ir/d/019/201710107212702390.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, مصاحبه مطبوعاتی دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس ع Icana
مصاحبه مطبوعاتی دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی https://cdn.icana.ir/d/019/201710100538945454.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, مصاحبه مطبوعاتی دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس ع Icana
مصاحبه مطبوعاتی رئیس مجلس شورای اسلامی در دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی https://cdn.icana.ir/d/019/201710109910383969.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, مصاحبه مطبوعاتی دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس ع Icana
مصاحبه مطبوعاتی دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی https://cdn.icana.ir/d/019/201710107097736962.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, مصاحبه مطبوعاتی دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس ع Icana
مصاحبه مطبوعاتی رئیس مجلس شورای اسلامی در دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی https://cdn.icana.ir/d/019/201710106025789311.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, مصاحبه مطبوعاتی رئیس مجلس شورای اسلامی Icana
مصاحبه مطبوعاتی رئیس مجلس شورای اسلامی در دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی https://cdn.icana.ir/d/019/201710100493129132.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, مصاحبه مطبوعاتی رئیس مجلس شورای اسلامی Icana
مصاحبه مطبوعاتی رئیس مجلس شورای اسلامی در دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی https://cdn.icana.ir/d/019/201710101386893457.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, مصاحبه مطبوعاتی رئیس مجلس شورای اسلامی Icana
مصاحبه مطبوعاتی رئیس مجلس شورای اسلامی در دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی https://cdn.icana.ir/d/019/201710106174853081.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, مصاحبه مطبوعاتی رئیس مجلس شورای اسلامی Icana
مصاحبه مطبوعاتی رئیس مجلس شورای اسلامی در دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی https://cdn.icana.ir/d/019/201710101859170034.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, مصاحبه مطبوعاتی رئیس مجلس شورای اسلامی Icana
مصاحبه مطبوعاتی رئیس مجلس شورای اسلامی در دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی https://cdn.icana.ir/d/019/201710100516979335.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, مصاحبه مطبوعاتی رئیس مجلس شورای اسلامی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet